Konu:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:38
Tarih:20/12/2018


2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SERMET ATAY (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 15'inci, yürürlük maddesi üzerine şahsım adına konuşma yapmak üzere söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Ben seçim bölgem olan Gaziantep'le ilgili birkaç sorunu dile getirmek istiyorum. Bunlardan birincisi, Gaziantep'te Nizip, Oğuzeli, Karkamış ilçelerini içine alan ve bereketli topraklarıyla bilinen Barak Ovası'nda, uzun yıllardan beri yağış ortalaması çok düşmüş olup küresel ısınmanın da etkisiyle kuraklık had safhaya ulaşmıştır. Dolayısıyla Barak Ovası, gün geçtikçe çorak bir hâl almaktadır. Barak Ovası'nın etkili alanlarının yüzde 70-80'i Antep fıstığı ve zeytin ağaçlarından oluşmaktadır. En az on yılda yetişen bu ağaçlardan daha iyi verim alınabilmesi için, kuraklık nedeniyle kurumaması için bölgede Devlet Su İşleri ve diğer kurumlar tarafından gerekli AR-GE çalışmaları yapılıp enerji maliyetlerini de düşürücü, güneş enerji panelleri yatırımlarıyla birlikte sulama projelerinin hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Sulama projelerinin tamamlanması hâlinde yörede çok büyük bir istihdam potansiyeli oluşacak, işsizlik önlenecek, yöre halkının yaşam kalitesi artacak, birçok üründe rekolte kayıpları yaşanmayacaktır. Altını çizerek söylüyorum: Bu rekolte kayıplarından dolayı millî ekonomiye verdiğimiz kayıp, bizim söz konusu bölgede tüm sulama yatırımlarını tamamlayacak orandadır.

İkinci bir husus, Gaziantep Havalimanı'nın içler acısı hâlidir. Gaziantep Havalimanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük havalimanıdır ancak bu şekilde olmasına rağmen üçüncü sınıf bir havalimanı muamelesi görmektedir. Gaziantep Havalimanı, 2 milyondan fazla nüfusu olan şehrimize ve bölgede bulunan Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa'nın bir bölümüne hizmet eden bir havalimanı konumundadır. Ancak Gaziantep'e düzenlenen uçak seferleri "ölü zaman" diye tabir edilen saatlerde ve küçük gövdeli uçaklarla gerçekleştirilmektedir. Sefer sayılarının artırılmaması nedeniyle büyük oranda bilet fiyatlarına zam gelmiş olup bilet fiyatları fahiş oranda artmıştır. Bir an önce uçak sefer sayılarının artırılarak uçak seferlerinin yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacak zamanlara göre belirlenmesi ve büyük gövdeli uçaklarla sefer yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. Ayrıca, hem yolcu kapasitesi hem de gelen-giden yolcu, turist sayısı açısından Gaziantep'in çok altında yer alan bazı illerimiz siyasi nedenlerle A grubu seyahat acentelerine sağlanan turizm desteğinden faydalanırken Gaziantep'in söz konusu destekten yararlandırılmaması, özel uçak firmalarının Gaziantep Havalimanı'nı tercih etmemesine neden olmaktadır. Yerli ve yabancı turist sayısı bakımından destekten yararlanan illerden 2-3 kat daha fazla giriş-çıkış kapasitesine sahip olan Gaziantep Havalimanı'nın acilen turizm desteği kapsamına alınması gerekmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yapımına başlanan ancak çok yavaş bir şekilde ilerleyen, zaman zaman durma noktasına gelen Gaziantep-Nizip D400 kara yolunun 47 kilometrelik bölümü ile Gaziantep-Nurdağı duble yol projesine hız kazandırılması, her geçen gün artan ölümlü ve yaralanmalı, maddi hasarlı trafik kazalarının önüne geçecektir.

Ayrıca, Gaziantep'te bulunan ve çok eski bir hastanemiz olan Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ismi "eğitim ve araştırma hastanesi" olmasına rağmen, bu hastanemiz ne eğitim ne de araştırma hastanesi vasfı taşımamaktadır. Gaziantep Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin gerekli donanım ve kadrolarının bir an önce tamamlanması, bunun yanı sıra gerçek anlamda eğitim ve araştırma hastanesi standartlarına kavuşturulması gerektiği düşüncesindeyiz.

Ayrıca, ilimizde Gaziantepliler ve Suriyeli mültecilere yoğun bir şekilde hizmet etmekte olan 25 Aralık Devlet Hastanesi mevcut yapısıyla artık hizmet edemeyecek bir binaya sahiptir. Mevcut hastanenin boş olan 50 bin metrekarelik kısmında fizibilite çalışmaları yapılmış, gerekli zemin etütleri yapılmış, proje aşamasına getirilmiştir. Bu alanda, yeni hastane binası inşaatının bir an önce ihale edilerek başlatılması, şehrimize modern ve donanımlı bir hastanenin kazandırılması elzem duruma gelmiştir.

Gaziantep'in önemli sorunlarından bir tanesi de Suriyeli problemi. Suriyeliler özellikle Gaziantep'e yoğun bir şekilde gelmiş, yerleşmiş ve esnaf durumuna geçmiştir. Özellikle ayakkabı, triko, giyim, gıda sektöründe kayıt dışı Suriyeli işletmeler ve kayıt dışı çalışanlar yoğun olarak faaliyet göstermektedir. Söz konusu kayıt dışı işletmeler hem devletimizde vergi kaybına hem de yerli işletmeler için haksız rekabete neden olmaktadır.

Yaptığımız araştırmalarda Gaziantep Ticaret Odasına 1.600, Sanayi Odasına da 77 kayıtlı Suriye uyruklu firmanın olduğu, ancak bu rakamın en az 5 katı fazlası kayıt dışı küçük ve orta ölçekli işletmenin de ilimizde mevcut bulunduğu ortadadır. Gerekli denetimlerle bu işletmelerin bir an önce kayıt altına alınıp yerelde haksız rekabetin önüne geçilerek, aynı zamanda devletimizin gelir kaybının önlenmesi sağlanacaktır.

Ayrıca, Gaziantep'te yaklaşık 400 bin Suriyeli sığınmacı yaşamakta olup bu sayı her gün artmaktadır. Gaziantep ve Kilis yöresi artık bu yükü taşıyamayacak hâle gelmiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SERMET ATAY (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Toparlayalım.

SERMET ATAY (Devamla) - Gerekli önlemlerin alınarak Suriyeli sığınmacıların bir an önce, güvenli bir şekilde kendi ülkelerine gönderilmesini beklemekteyiz. Aksi takdirde, bu şehirlerimiz sosyal denge ve diğer yönlerden tehlike arz eden bir duruma gelecektir.

Sözlerimi tamamlarken 2019 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)