Konu:Kürsüdeki her konuşmaya görüş beyan etme sürecine girilirse verimli çalışma yapılamayacağına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:38
Tarih:20/12/2018


Kürsüdeki her konuşmaya görüş beyan etme sürecine girilirse verimli çalışma yapılamayacağına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, son birkaç gündür özellikle görüşmelerin çok uzaması dolayısıyla ben de neredeyse oturumu yöneten bütün başkan vekillerinin dikkatine sunuyorum: Kürsüdeki konuşmalar bizim üzerinde mutlak uzlaşma sağlayacağımız konuşmalar değil. En nihayet, yaklaşımlarımızı, farklı yaklaşımlarımızı takdir edecek olan kamuoyu. Zaten virgülüne dokunmadan Komisyondan geçtiği gibi Genel Kuruldan da bütçe geçecek ama her konuşmaya görüş beyan etme sürecine girecek olursak, bunu bütün gruplar, herkes birbirine yaparsa burada günlerce çok da verimli olmayan bir çalışma yapmak zorunda kalırız.

Şimdi, gerçek ile hayal arasında bir somut kriter koyacak olursak ya gördüğümüze inanacağız ya bu kürsüde duyduğumuza. Sayın Başkan, bir fıkra vardır, birisi doktora gider der ki: "Göz ve kulak doktoruna gözükmek istiyorum." Oradaki görevli şaşırır, der ki: "Göz ve kulak birlikte olmaz, ya kulak-burun-boğaza gideceksin ya göze gideceksin." Hasta der ki: "Gördüklerim ile duyduklarım birbiriyle çelişiyor, ya gördüklerim doğru değil ya duyduklarım."

Sayın Başkan, İstanbul'daki havalimanının açılışının ertelenmiş olmasını, mart ayına ertelenmiş olmasını eğer bir tek işçinin hayatının kurtulmasına sebebiyet verecekse takdir ediyoruz çünkü tren kazasının erken açılmadan kaynaklandığına dair, sinyalizasyonsuz açılmasından kaynaklandığına dair somut bir durum var önümüzde. Ama daha vahimi "Orası havaalanı için uygun değil." dediğimizde, çok somut Hatay Havalimanı'nı örnek veriyorduk, ekoloji açısından, kuş göçü açısından doğru olmadığını söylüyorduk; şimdi Hatay Havalimanı yağmur yağdığında neredeyse yılın büyük kısmını su altında geçiriyor. Şimdi, ben Macaristan'da hem karada giden otobüsler hem de nehre indiğinde giden otobüsler gördüm.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Bilgen lütfen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Evet Sayın Başkan.

İstanbul'da da galiba, hep birlikte, hem havalimanını hem yat limanını birlikte göreceğiz. (HDP sıralarından alkışlar) Bu tablo son derece gerçek bir tablo ve bu tablonun hem bütçeye maliyeti hem muhtemelen muhalefetin eleştiri ve uyarılarının dikkate alınarak siyasete olan güven açısından bir izahı gerekiyor galiba.

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)