Konu:Konunun teknik boyutu ile siyasi sorumluluk boyutunun ayrı tartışılması gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:38
Tarih:20/12/2018


Konunun teknik boyutu ile siyasi sorumluluk boyutunun ayrı tartışılması gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, çok uzatmayacağım ama bence konunun teknik boyutu ile siyasi sorumluluk boyutunu ayrı tartışmak gerekiyor. Evet, İç Tüzük'teki ifade gelip gelmeme konusunda takdiri bakanlara bırakmakla birlikte, sonuçta Maliye Bakanının Komisyonda maddeler görüşülürken de bulunmuş olması bir tercihin beyanıdır. Sonuçta maddeler de bir kesin hesap çalışmasıdır ve o döneme dair hesap sorulurken, hesap verilirken en azından şeklen nasıl Komisyonda bulunmayı Sayın Bakan tercih etmişse, doğru yapmışsa Genel Kurulda da bu beklenir.

Burada aslında mesele sadece teknik olarak İç Tüzük'te ne yazdığı ve bakanların neyi tercih ettiği meselesi değildir, Parlamentonun bütçe görüşmelerinde nereye oturtulduğu meselesidir. İki somut örnek vererek uzatmadan bitireceğim Sayın Başkan: Başkanlık sistemlerinde en ideal örnek Amerika Birleşik Devletleri'dir. Senatoda bakanların nasıl hesap verdiklerini ve üyelerin de bakana karşı nasıl bir yaklaşım içerisinde, hesap soran bir yaklaşım içerisinde olduğunu hepimiz çok rahatlıkla, en azından CNN yayınlarını biraz izlediğimizde görebiliyoruz. Başka sistemler, Almanya örneği var. Sadece toplantı düzeni açısından bile, meclisi yöneten başkanın Merkel'e nasıl müdahale ettiğini, Merkel'i nasıl susturduğunu ve meclisin saygınlığını nasıl koruduğunu çok rahatlıkla birçok videodan, sosyal medya görüntülerinden görüyoruz.

Öyle bir sistem kurduk ki ne başkanlık sistemindeki güçler ayrılığı var ne parlamenter sistemdeki denetleme mekanizması var, ne başkanlığa benziyor ne parlamenter sisteme benziyor. Bunun ilk krizlerini yaşıyoruz ama bundan sonraki krizler buradaki teknik tartışma kadar kolay olmayacak ve kolay atlatılmayacak.

Teşekkür ediyorum.