Konu:Asimilasyon Kelimesini Ve Yapılan Değerlendirmeleri Reddettiklerine, Dünya Milletleri İçerisinde Irkçılığı Bilmeyen Tek Milletin Türk Milleti Olduğuna Ve Chp'nin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucu Değerlerine Sahip Çıkıp Çıkmayacağını Öğrenmek İstediğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:37
Tarih:19/12/2018


Asimilasyon kelimesini ve yapılan değerlendirmeleri reddettiklerine, dünya milletleri içerisinde ırkçılığı bilmeyen tek milletin Türk milleti olduğuna ve CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu değerlerine sahip çıkıp çıkmayacağını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sayın Başkan, bizim söz almamıza gerek yoktu normal şartlarda ama... Şimdi, Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin...

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Çok ayıp gerçekten. Irkçılık yapıyorsunuz.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Ne ayıp? Grup başkan vekili konuşuyor.

BAŞKAN - Arkadaşlar, grup başkan vekiliniz konuşuyor, lütfen...

Sayın Bülbül, devam edin.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Müsaade edin ya.

Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti devletini var eden değerler, ortak geçmişimiz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin nasıl bir devlet olduğu konusu bu şekilde tartışma mevzusu olunca buna dair Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz de hem Cumhuriyet Halk Partisinin sayın grup başkan vekilinin hem de HDP'li sayın grup başkan vekilinin bu ifadelerini kesinlikle kabul etmediğimizi ve özellikle "asimilasyon" ifadesini ve bu manada yapılan değerlendirmeleri de şiddetle reddettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti daha kuruluşu aşamasında doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, bu memleketin içerisinde var olan...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - ...bütün insanlarımızın, bütün ahalinin ortak iradesiyle adı "Türkiye Cumhuriyeti devleti" olarak kurulmuş ve daha o yıllarda "Ne mutlu Türk'üm diyene!" ifadesi, Türkiye'nin doğusundan batısına hiç kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde anlaşılarak bugünlere gelinmiştir. Bu işin bir istismar vasıtası olarak kullanılmasının ve Türkiye'de "Ne mutlu Türk'üm diyene!" ifadesinden ırkçı birtakım algılamalar çıkarılmasının kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Türk milleti açısından bir değerlendirme yapılırsa şunu net bir şekilde ifade edebilirim ki dünya milletleri içerisinde ırkçılığı bilmeyen tek bir millet varsa o da Türk milletidir. Türk milleti kadar gönlü geniş, Türk milleti kadar sevgi ve muhabbet dolu, kendisinin dışında ve kendisine benzemeyen, hiç alakası olmayan insanlar dahi olsa bunlara sevgiyle, muhabbetle bakan, canını dişe takıp zor anında onun yanında olmak isteyen bir millî karaktere sahip başka bir millet yoktur dünyada. Bu konuda ben iddialıyım. Bu ifadelerimiz...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Biz bunun için Türk milliyetçisiyiz diyoruz. Allah'a hamdolsun, o noktada utanacak, sıkılacak bir şey olmadığı için, bu milletin geçmişinde herhangi bir utanç anı söz konusu olmadığı için bu milletin milliyetçiliğini biz büyük bir onurla, gururla yapıyoruz. Atatürk bu memleketi kurarken böyle bir anlayışla, ırkçı bir anlayışla kurmamıştır. Hepsinin bütün unsurlarıyla birlikte bu memleket teşekkül etmiştir. Ama Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilinin bu konularda açıklama yapması gerekir. Bakın "asimilasyon" dediniz, arkasından HDP söz aldı, asimilasyonu "Ne mutlu Türk'üm diyene!" ifadesiyle, Andımız'la ve Dersim'le anlattı. Peki, ben şimdi Sayın Altay'ın Andımız meselesiyle alakalı HDP'nin ifadesine karşı Atatürk'ün partisi olarak bir cevap vermesini, aynı zamanda "Ne mutlu Türk'üm diyene!" ifadesine karşı bir cevap vermesini ve Atatürk'ün sağlığında gerçekleşen...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen Sayın Bülbül.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - ...sağlığında ortaya çıkan, "Dersim isyanı" olarak ifade ettikleri o kalkışmayla alakalı Seyit Rıza'nın tarafında mı yoksa Atatürk'ün tarafında mı durduklarını açıkça beyan etmesini istiyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) Onu en son bu Mecliste Sayın Onur Öymen kürsüden söylemişti, Atatürk'ün yanında tavır göstermişti, o günden beri Sayın Onur Öymen'den haber yok.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Bu nasıl laf ya!

SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) - Olmaz böyle şey ya! Böyle bir şey olabilir mi ya?

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Bu noktada tavrınızı netleştirin. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu değerlerine sahip çıkacak mısınız çıkmayacak mısınız, net bir tavrınızı ortaya koyun. HDP'nin söyledikleri nettir, Cumhuriyet Halk Partisi de kendisini netleştirsin. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)