Konu:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:37
Tarih:19/12/2018


2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İBRAHİM HALİL FIRAT (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin 8'inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, 2019 yılı bütçemiz, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin ilk bütçesi olması sebebiyle önem arz etmektedir. Bizim bütün bütçelerimizde olduğu gibi, bu bütçede de hizmet odaklı, insan odaklı bütçemizi yapıyoruz.

2019 yılı merkezî yönetim bütçesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçede disiplinin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesi, mali disiplinin sürdürülmesi, kamu dengelerinin iyileştirilmesi, maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi ve kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması başta olmak üzere, birçok hedefin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır. Bütçemiz adaletli ve vicdanlıdır; emekçiden yana, yoksuldan yana, çiftçiden yana, öğretmenden yana, doktordan yana, memurdan yana, velhasıl vatandaştan yanadır, üretimden yanadır. Bu bütçeyle huzuru vadediyoruz, kardeşliği vadediyoruz, refahı vadediyoruz, birlik ve beraberliği vadediyoruz.

Sayın milletvekilleri, milletimizin en büyük özelliği "Sen, ben yok; biz varız." düşüncesiyle hareket etmesidir. Birlik ve beraberliğimize sahip çıktığımız sürece günden güne kalkınan devletimiz ve ülkemiz daha müreffeh hâle gelecek, huzur ve güven ortamının devamı, hepimize daha iyi imkân ve mutluluklar getirecektir.

Küresel boyuttaki terörizm, aşırıcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve yasa dışı göç, ekonomik kriz, insani trajediler, çevre sorunları gibi meseleler hepimizi ilgilendirmektedir. Bölgemiz, hatta tüm dünya olarak bugün zor bir dönemden geçmekteyiz; barışa, hoşgörüye, istikrar ve güvenliğe, ekonomik ve insani kalkınmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.

Aziz milletimizin beklediği hizmetleri birer birer yerine getirirken diğer yandan, millî irade ve egemenliğe karşı yönelen her türlü tehdidin zerre kadar gözümüzü kırpmadan, endişe etmeden karşısında olduk. Geldiğimiz bu noktada, elhamdülillah, ülkemiz; demokrasisiyle, hukuk devletiyle, terörle mücadelesiyle önemli başarılar sağlamıştır. Ülkemizin geleceği için daha güzel günler yaşayacağımızı temenni ediyorum.

On altı yıldan beri olduğu gibi, bütçelerimizle ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaşarak yediden yetmişe tüm vatandaşlarımıza el uzatıyor olmanın ve bütçemiz imkânları doğrultusunda eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, emniyetten adliyeye kadar birçok alanda hizmet ve yatırımları gerçekleştiriyoruz. Devletimizin gücünü ve şefkatini hissettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri; AK PARTİ hükûmetleriyle birlikte sağlıkta, özellikle kendi bölgem olan Adıyaman'dan da birçok örnek vererek... Bakınız, bizim Adıyaman'da -sağlıkta- AK PARTİ iktidara gelmeden önce 2 tane ambulansımız vardı. Bu ambulanslarda hasta olduğunda ve başka yere sevk edilmesi gerektiğinde şunu söylüyorlardı: "Ambulans orada ancak bunun mazot parasını yatırmadan sizin hastanızı götürmeyeceğiz." diyorlardı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ama bugün, elhamdülillah, Adıyaman'da 60'ın üzerinde ambulansımız ve kış şartları zor geçen Gerger, Sincik, ve Çelikhan ilçelerimizde de paletli ambulanslarımız bulunmaktadır ve bu şekilde şu anda bütün ilçelerimizde biz sağlık alanında hastanelerimizi yaptırdık. Adıyaman'da 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesini gerçekleştirdik. Bunu tüm Türkiye için söylemek mümkündür. Enerjide aynı şekilde. AK PARTİ iktidara geldiğinde tüm Türkiye'de 7 il doğal gaz kullanırken, hamdolsun, bugün, Türkiye'deki tüm illerimiz ve ilçelerimizle birlikte doğal gazı kullanıyoruz. Adliye binalarımız aynı şekilde. Ulaşımda, Adıyaman'ın bütün çevre illerle olan bağlantılı duble yollarını yaptık. AK PARTİ iktidara geldiğinde Türkiye'de 6.100 kilometre duble yol yapılmışken bugün AK PARTİ döneminde 20 bin kilometrenin üzerinde duble yol yaptık. Köprüler yaptık, havaalanları yaptık. AK PARTİ iktidara gelmeden 25 tane havaalanı varken bugün 56 tane.

HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) - Adıyaman tütününü iptal ettiniz.

İBRAHİM HALİL FIRAT (Devamla) - Biz Adıyaman'da havaalanı yaptık, biz Adıyaman'da duble yolların bağlantısını yaptık, hastaneler yaptık, Biz Adıyaman'da birçok şeyi gerçekleştirdik.

HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) - Adıyaman'da yüzde 20'lik işsizlik oranı var, yüzde 20, onu anlatsana.

İBRAHİM HALİL FIRAT (Devamla) - Aynı şekilde Türkiye'de de bunları yaptık. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen Sayın Fırat.

İBRAHİM HALİL FIRAT (Devamla) - İşte, biz AK PARTİ olarak hizmet odaklı ve insan endeksli olarak yolumuza devam ediyoruz, milletimizin refahı ve mutluluğu için hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah 2019 bütçemizde de bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Vesayetin, prangalarından kurtulmuş, özgür, demokratik, her düşüncenin ve her inancın rahatça yaşayabileceği bir Türkiye hayaliyle kurulan partimiz, on altı yıldan beri insanı merkez alarak, hizmet odaklı olarak yoluna devam ediyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçenin ülkemize, milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, emeği geçen herkese saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)