Konu:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:37
Tarih:19/12/2018


2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

METİN ÇELİK (Kastamonu) - Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

7'nci madde üzerinde şahsım adına söz aldım.

Bu, AK PARTİ'mizin 17'nci bütçesi. AK PARTİ iktidara geldiği ilk yıllardan itibaren milletimizin geçmişte sorun olarak yaşadığı her alana el atmış. Geriye dönüp bakıyoruz, sağlıkta AK PARTİ'den önceki dönemlerde yaşanan sıkıntılar kısa süre içerisinde belli bir aşamaya gelmiş, sorunlar bir bir çözülmüş. Bir tek örnek vereyim size: Bakınız, AK PARTİ iktidara geldiğinde Türkiye'de 112 acil ambulans sayısı sadece 600'dü, şu anda, hamdolsun, bu sayı 5 bini aşmış durumda.

Gelelim AK PARTİ'nin ulaşım alanında yaptıklarına. AK PARTİ geldiğinde Türkiye'de 6 bin kilometre bölünmüş yol var. Şu anda üzerine 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave etmişiz. Türkiye'de 26 havalimanı vardı, şu anda bu sayı hamdolsun 56 havalimanına ulaştı. Bunlardan bir tanesi de Kastamonu Havalimanı'dır.

"AK PARTİ bütçelerinin en temel, en karakteristik özelliği nedir?" diye soracak olursak ben şunu söylerim: Eğitim ve sağlığa ilk sıralarda en çok payın ayrıldığı bütçelerdir. Bakınız, AK PARTİ iktidara geldiği ilk yıllardan itibaren halkımızın refah seviyesinin düzeldiğini görüyoruz. Millî gelirimizle orantılı olarak, millî gelirimiz 3 katına çıkarken, 250 milyar dolardan 800 milyar doları bulurken, kişi başına düşen gelir de 3 bin dolardan 10 bin dolarları aşmıştır. Uygulanan ekonomik programlar sayesinde enflasyon kısa sürede tek haneli rakamlara ulaşmıştır. Türkiye ihracatını bugün 36 milyar dolardan 170 milyar dolara ulaştırmıştır. (Uğultular)

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, salonda uğultu var. Lütfen, hatibi duyamıyoruz.

METİN ÇELİK (Devamla) - Peki, bu yaptığımız yatırımlar neyle yapıldı? Eskiden Türkiye'nin bu imkânları yok muydu? Elbette vardı. Ama biraz önce sayın grup başkan vekilimizin de ifade ettiği gibi, Türkiye'de eskiden yapılan, Türkiye Büyük Milet Meclisinde yapılan bu bütçelerin yüzde 80'inden fazlası neye gidiyordu? Elbette faize gidiyordu. Bu on altı yıllık dönem içerisinde, hamdolsun, bizim faize ayırdığımız rakam yüzde 10'lar seviyesinde oldu.

Değerli milletvekilleri, bu kadar büyük hizmetler yapılırken 2013 yılının mayıs ayına geldiğimizde faizlerin yüzde 4,5'la dip yaptığı, 23,5 milyar dolar IMF'ye olan borcumuzun son taksitini ödediğimiz bir ayda, Gezi Parkı eylemleri, Gezi kalkışması başladı. Arkasından, 17-25 Aralık darbe teşebbüsü. Arkasından, çukur eylemleri. Arkasından, Türkiye'nin gördüğü en büyük ihanet 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Türkiye'yi son beş yıldır sistematik saldırılarla dize getirmeye çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve milletimizin ona verdiği, bizlere verdiği, AK PARTİ'ye verdiği güçlü destekle bütün bunları akamete uğrattık, savuşturduk.

Değerli milletvekilleri, bunlarla Türkiye'ye diz çöktüremeyenler en son, ellerindeki ekonomik enstrümanları kullanarak Türkiye'yi ekonomik açıdan zora sokmak istediler ama Hükûmetimizin aldığı önlemler bize gösteriyor ki bu da sonuçsuz kalmıştır, bundan medet umanların da hevesleri kursaklarında kalmıştır, kalacaktır.

Bugün Türkiye'ye yönelen tehditler bir değildir, birden fazladır. Taşeron terör örgütlerini kullanarak Türkiye'yi yormaya çalışıyorlar, Türkiye'nin hızını kesmeye çalışıyorlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen.

METİN ÇELİK (Devamla) - Çevremizdeki ateş çemberi, dış tehditler, yaşanan gelişmeler, bunlar karşısında Türkiye elini kolunu bağlayıp durmuyor, gerekli adımları kararlı bir şekilde atmaya devam ediyor. Bunu da 2002 yılında sadece yüzde 15 olan savunma sanayisindeki yerlilik oranını bugün yüzde 65'e ulaştırarak yapıyoruz, güvenlik politikalarımızı daha rahat uyguluyoruz.

Ben, bundan önceki bütçelerde olduğu gibi, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'mizin de ülkemiz, milletimiz için hayırlar getirmesini diliyor, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)