Konu:30 kişinin ölümüne sebebiyet veren bir vakanın anılmaya ve sorumlularından hesap sorulmaya değer olduğuna, cezaevinde kalanların cezasını çekmesinin başka bir şey, insanca muamele görmesinin başka bir şey olduğunun unutulmaması gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:37
Tarih:19/12/2018


30 kişinin ölümüne sebebiyet veren bir vakanın anılmaya ve sorumlularından hesap sorulmaya değer olduğuna, cezaevinde kalanların cezasını çekmesinin başka bir şey, insanca muamele görmesinin başka bir şey olduğunun unutulmaması gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, sonuç itibarıyla bir ülkede 30 kişinin ölümüne sebebiyet veren bir vaka yaşanmışsa bu, elbette ki anılmaya, sorumlularından hesap sorulmaya değer bir durumdur. O günleri ben gayet iyi hatırlıyorum, sorunu konuşarak çözme konusunda temaslar başlamıştı; aydınlar, akademisyenler Adalet Bakanlığının bilgisi dâhilinde görüşmeler yapıyorlardı ama görüşme yapanları bile ortada bırakacak bir müdahale gerçekleşti. Kim, hangi niyetle onu tercih etti bilmiyorum.

Cezaevlerinden çıkan teyp, daktilo gibi şeyleri bir tarafa bırakıyorum; diğerleriyle ilgili sorulacak soru, onların oraya nasıl girdiğidir. Bakın, burada uyuşturucu tartışması yaparken de işte, polisi yıpratmamak, karalamamak gibi şeylerden bahsediyoruz ama bir vaka oluyorsa, bir suç işleniyorsa ve suçun işlendiği yer cezaevi gibi bir yerse "Onların oraya girişinde kimin, ne kadar, neden payı var?" sorgulamak gerekir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Elinde bulunduranları sorgulamayalım!

MURAT ÇEPNİ (İzmir) - Başkan, bahsettiği cezaevinde ben de vardım, cevaplamak istiyorum.

BAŞKAN - Bir dakika...

Buyurun Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, burada tekrar uzun bir 19 Aralık tartışması yapmak için söylemeyeceğim ama başka bir gönderme yapacağım durumun vahametini ifade için. Sayın Erdoğan'ın, Suriye savaşı başlamadan önce yaptığı bir önemli konuşma vardır, bu konuşmada -muhtemelen yanıltılarak kendisi- bir video paylaştı ve Suriye cezaevlerindeki bir müdahalenin görüntüleriydi bu görüntüler ve Sayın Erdoğan kurgusunu o zaman şunun üzerine kurdu: "Cezaevlerine böyle müdahale edilen bir ülkede, bu kadar sert, bu kadar aşırı güç kullanılan bir ülkede gayet tabii, muhalifler de ayaklanır, tepki olur ve iş, iç savaşa varır." dedi. Sonra, o videoların eski olduğu, Suriye'deki cezaevlerinin görüntüsü olduğu ama eski olduğuna dair Esat yönetiminin savunması oldu.

Şimdi, cezaevinin ne kadar hassas bir konu olduğunu, cezaevinde kalanların cezasını çekmesinin başka bir şey ama cezaevinde kalanların insanca muamele görmesinin başka bir şey olduğunu galiba unutmamak gerekiyor.

Teşekkür ediyorum.