Konu:Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın 10 Sıra Sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin 7'nci Maddesi Üzerinde Hdp Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:37
Tarih:19/12/2018


Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin 7'nci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; konuşmasını yapan hatip, 19 Aralığı, bu günü cezaevi katliamının yıl dönümü olarak ifade etmişlerdir. Bu gün, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kayıtlarına "Hayata Dönüş Operasyonu'yla cezaevlerinde, 20 cezaevinde eş zamanlı olarak başlatılan büyük bir isyan ve kalkışma girişiminin bastırıldığı gün" olarak geçmiştir. Bu, milletimizce de böyle bilinmektedir. Bunun dışında, üzerinden yaklaşık on sekiz yıl geçen bir meseleyi insanların hafızasında oluşabilecek zayıflıklardan istifade etmek suretiyle başka bir şekilde ifade etmeyi asla ve asla kabul etmiyoruz.

Ben o gün itibarıyla 24/12/2000 tarihli Hürriyet gazetesinde bu isyanların en fazla sürdüğü, en uzun süre devam ettiği Ümraniye Cezaevinden çıkan malzemelerle alakalı olarak şu önümdekileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Milletimizin de takdirlerine sunmak istiyorum.

Şimdi, Ümraniye Cezaevinden 1'i Uzi marka olmak üzere 4 adet tabanca, binlerce mermi, 500 adet el yapımı gaz maskesi, alev makinesi silahı olarak kullanılmak üzere 15 adet tüp, ranza demirlerinden yapılan yüzlerce kesici delici alet, el yapımı 10'a yakın saatli bomba, 5 tane boru tipi bomba, eğitimde kullanılmak üzere 12 adet tahtadan yapılmış Kaleşnikof benzeri maket silahlar, çok miktarda ameliyathane malzemesi, 3 adet video cihazı, 10 adet teyp, 105 daktilo, 300 adet video kaseti, yasa dışı örgüte ait bir kamyon dolusu çoğunluğu yasa dışı doküman, 5 adet cep telefonu, saldırı planları; Bursa, Denizli, Kocaeli, Sivas ve Yozgat illerinde emniyet müdürlükleri, hükûmet konakları ve diğer kamu binalarına yönelik saldırı planları ele geçmiş.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - İsyanın bastırılması için oraya verilen suyun etkisiyle çamurlaşan diğer malzemelerin yani temininde güçlük çekilen malzemelerin dışında görünen ve tespit edilenler bunlar.

Şimdi, Allah aşkına, sormak istiyorum: Hangi masumane demokratik bir talep, hangi ölüm orucu? Bu saydığım yüzlerce yasa dışı suç aleti bu cezaevlerinde bulunup da bu şekilde bir isyan, şu an, üzerinden on sekiz yıl geçtikten sonra bir katliam olarak dile getirilir, bunu milletimizin takdirine bırakıyorum.

Her zaman olduğu gibi bugün de burada, bu kürsüde yine -milletimiz biliyor neyin ne olduğunu ama- uluslararası kamuoyuna veya birtakım mahfillere yönelik bir haber gönderme ve selam gönderme çalışması olmuştur. Bu kayıtlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin arşivlerinde mevcuttur, milletimizin hafızasının tazelenmesi için de bunu burada tekrar dile getirme ihtiyacı hissettim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.