Konu:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:37
Tarih:19/12/2018


2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZKAN YALIM (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, kökü yarım asrı geçip bir asra yaklaşan, köklü otobüs firmalarımız var. Seksen bir yıllık Ulusoy firması, elli altı yıllık Pamukkale firması; bu iki firma da -buna benzer birkaç tane daha küçük firma var- konkordato ilanı verdiler. Diğer birçok firma da -dediğim gibi- aynı şekilde, sıkıntılı durumdalar. Bu sektörün can çekişmemesi, sektördeki daha fazla şirketimizin batmaması adına -biliyorsunuz, çok sayıda da istihdam sağlıyorlar kaliteli hizmet vermek adına- bu sektörde çalışan işçilerimiz, şoförlerimiz, hostlarımız için, bu sektörde çalışan tüm personel için, sektöre can suyu vermek adına Sosyal Güvenlik Kurumundan bir destek vermeyi düşünüyor musunuz?

Teşekkür ederim.