Konu:Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:37
Tarih:19/12/2018


Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Ben "pek kısa"dan daha kısa bir konuşma yapacağım Sayın Başkan.

Bu mikrofonlardaki sistem krizi galiba yine size denk geldi ama...

BAŞKAN - Benimle bir alakası yok.

AYHAN BİLGEN (Kars)- Sistemin genel sorunları olduğunu biliyoruz Sayın Başkan yani burada, tabii, her konuşmacıdan sonra yeniden tartışma yapmayalım diye...

BAŞKAN - Olmasa daha iyi olur tabii.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Aslında daha önceki iki oturumda da hem dün hem önceki gün bir şey oldu; yoksa tartışma platformuna döndüğünde gece çok geç saatlere kadar sürüyor ama...

Türkiye'nin seksen yılının büyüme oranı zaten 4,5'larda yani 1923'lerde savaştan yeni çıkmış bir ülke, İkinci Dünya Savaşı'nda savaşa girmemeyi başarmış bir ülke, büyük krizler... Bunların ortalaması 4,5'larda. Dolayısıyla, konuşmacımız çok net biçimde 2000'li yılların başlarındaki iyi örnek ile 2011 sonrasını ayırt etti bir haksızlık yapmamak açısından.

Son durumu daha insafla takdir etmek ve tehlikenin farkında olmak için söyledim sadece.

Teşekkür ediyorum.