Konu:Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın 10 Sıra Sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin 4'üncü Maddesi Üzerinde Chp Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:36
Tarih:18/12/2018


Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin 4'üncü maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; çok uzun konuşmayacağım.

Evet, laf atmayalım, aynı kanaatteyiz. Meclisin dili sataşma değil, konuşma. Fakat sayın hatip kürsüde daha konuşmaya başlarken "Yolsuzluktan mı bahsedelim, soysuzluktan mı?" diyor. Soysuzluk... Bir öğretmen bir kürsüden, hiç yakından bilmediği, tanımadığı bir sürü milletvekiline karşı bu kelimeyi nasıl kullanabilir yani?

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Hayır, hayır...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Evet, kullandı, bu kelimeyi kullandı. "Yolsuzluk mu yok, soysuzluk mu yok?" Aynen böyle konuşuyor. Şimdi böyle konuşulduğu zaman yani birazcık onuru olan bir insan "Ne söylüyorsun?" demez mi Sayın Başkan yani? Böyle bir ifade olabilir mi? Olabilir mi böyle bir şey?

BAŞKAN - Söylüyorsunuz ne güzel şimdi.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Şimdi, burada, öğretmenliğe saygı duyuyorum, annesi, babası öğretmen bir ailenin çocuğuyum, hayattaki en büyük şansımın da bu olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerimiz herhâlde kürsüde konuşurken böyle bir üslup içerisinde olamazlar, en azından bu kelimeleri kullanamazlar, bunlar çok ama çok ağır kelimeler.

Son bir cümle...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun toparlayalım.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bu tarz kelimeleri sadece bir defa duymak kafidir onuru olan insanlar için; ben aynen iade ediyorum.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)