Konu:Bir Kişinin Milletvekili Olmasının Tek Başına Masumiyet Karinesini Ortaya Koymadığına Ve Herkesin Önce Kendi Hayatının Hesabını Vermesi Gerektiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:36
Tarih:18/12/2018


Bir kişinin milletvekili olmasının tek başına masumiyet karinesini ortaya koymadığına ve herkesin önce kendi hayatının hesabını vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Bir kitap önerisini her zaman zevkle alırım, okurum. Okumak hayatta en sevdiğim işlerden bir tanesi ve öğrenmenin de en iyi yollarından bir tanesi.

Benim burada itirazım şuna Sayın Kerestecioğlu: Biz sizinle kadınlarla alakalı pek çok konuda benzer şeyler düşünebiliriz, birlikte pek çok şey var ortak olabileceğimiz konulara dair. Doğrusu, benim söylediğim şey, insanlar elbette istediği gibi şey yapabilir. Semboller üzerinden konuşuyorum, nasıl istiyorsa yani giyimler konusunda hiçbir itirazımız olamaz, bizim hayatımız bunun mücadelesiyle geçti.

Şimdi, siz bir dilden bahsediyorsunuz. Biraz evvel kürsüde konuşan sayın milletvekili her üç kelimeden birisinde bize "Utanın!" diyorsa... Niye utanacağız ki yani neden utanacağız? İktidar olmak utanılacak bir şey mi? Yani kazanmış olmak utanılacak bir şey mi? Muhalefet olmak utanılacak bir şey mi? Bunlar utanılacak şeyler değil, değil. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

TUMA ÇELİK (Mardin) - Yapılanlar utanılacak şeyler. Bir milletvekilini hapiste tutmak iktidar için utanılacak şeydir.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Mesele şudur...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EBRÜ GÜNAY (Mardin) - Bu Meclisin bir milletvekili cezaevinde.

HÜSEYİN KAÇMAZ (Şırnak) - Zulmedene "Utan!" denir.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, söz atmadan Grup Başkan Vekilini dinleyelim.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bir cümle daha ifade etmek istiyorum Sayın Başkan, bir cümleyle kapatmak istiyorum.

Doğrusu, eğer hukuken yapılan şeyler karşısında siz bunların hukuksuz olduğunu söylüyorsanız bunlara bakmak lazım. Yani nihayetinde adalet, hukuk bir konu karşısında bir tepki vermek zorunda. Bir kişinin milletvekili olması tek başına masumiyet karinesini ortaya koymuyor. Suç işlenmiş olabilir, yargı bununla alakalı süreçleri devam ettiriyordur ama buradan bakıldığı zaman bu süreçleri kenara koyarak "Utanıyorsunuz." diye, her üç kelimeden birisinde bize bakarak "Utanın, utanın!" demeye, hiç kimsenin bu kürsüden bunu yapmaya hakkı yok, hiç kimsenin hakkı yok. Herkes önce kendi hayatlarının hesabını versin.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)