Konu:İşsizlik yok fakat kimse çalışacak iş bulamıyor, kimse çalışmıyor fakat üretim artıyor, üretim patlıyor ama fiyatlar düşmüyor, yakında ucuzluk olacak ama kimse memnun değil, kimse memnun değil ama seçimde herkes partiye oy veriyor ibaresinin yer aldığı Duma'ya sunulan raporun şu an içinde bulunulan hâli çok iyi aktardığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:36
Tarih:18/12/2018


İşsizlik yok fakat kimse çalışacak iş bulamıyor, kimse çalışmıyor fakat üretim artıyor, üretim patlıyor ama fiyatlar düşmüyor, yakında ucuzluk olacak ama kimse memnun değil, kimse memnun değil ama seçimde herkes partiye oy veriyor ibaresinin yer aldığı Duma'ya sunulan raporun şu an içinde bulunulan hâli çok iyi aktardığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, ben de çok uzatmayacağım. Sadece Gorbaçov döneminde Duma'da sunulan kısa paragraflık bir rapor var, oradan çok kısa bir paragraf aktaracağım, hâlimizi çok iyi aktarıyor: "İşsizlik yok fakat kimse çalışacak iş bulamıyor. Kimse çalışmıyor fakat üretim artıyor. Üretim patlıyor ama fiyatlar da düşmüyor. Yakında ucuzluk olacak ama kimse memnun değil. Kimse memnun değil ama seçimde herkes partiye oy veriyor." Galiba hâlimiz tam o döneme benziyor.

Teşekkür ederim. (HDP sıralarından alkışlar)