Konu:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:36
Tarih:18/12/2018


2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA ÖZGÜR KARABAT (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Hepinizin bildiği gibi, 2017 yılında borsamız 217 milyar işlem hacmindeydi ancak 2018 yılında 150 milyar dolar seviyesine inmiş durumda. Hukuki güvence azalmışken, yargı bağımsız değilken, özellikle bağımsız olması gereken kuruluşlar görevini yapamazken "Türkiye borsası yatırımcılar için caziptir." diyebilir misiniz? Her ne kadar Sayın Ekonomi Bakanı pembe tablolar çizse de işin iç yüzü hiç de öyle değil. 2018 yılı başından bu yana, Merkez Bankası verilerine göre, 2 milyar 869 milyon menkul kıymet çıkışı olmuş, yabancı yatırımcı sayısı binde 8'lik bir orana sahip olmasına rağmen sayı olarak, yatırımcılar içindeki payı yüzde 62'yi bulmuş, 2018 Mayıs ayı itibarıyla, son on üç yılda 52 milyar dolar bu yabancı firmaların kâr payı ve hisse artışı olarak yurt dışına aktarılmış. Değerli arkadaşlar, TL'ye vurduğumuzda bu hesap 260 milyar TL yapar. Sayın milletvekilleri, bu rakamın bugün görüşmekte olduğumuz bütçenin üçte 1'i tutarında olduğunu biliyor musunuz?

Biz, şimdi, Hükûmete ne diyoruz? Diyoruz ki: "Vergi cennetlerine akan sıcak para hareketlerini kontrol altına alın." Hükûmet ise "Hayır." diyor. "Spekülatif sermaye hareketlerini denetim altına alın." diyoruz, cevap yine "Hayır." Diyoruz ki: "Şu vergi cennetlerini açıklayın, buralardaki paraları vergilendirin." Cevap ne? "Hayır." "Vatan, vatan!" diye bağırıyorsunuz, fakirin çocuğuna mitinglerde asker kıyafeti giydirip şehit olduğunda cennete gideceği müjdesini veriyorsunuz...

CAHİT ÖZKAN (Denizli) - Allah veriyor, Allah.

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) - ...ama kendi çocuklarınız için dünya cennetlerini yeğliyorsunuz. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Nerede mi o dünya cennetleri? Nerede mi o dünya cennetleri? Sayın milletvekilleri, Cayman Adalarını hiç duydunuz mu? Cayman Adalarını duydunuz mu? Burada 200 banka, 95 bin şirket kurulu. Borsamızda yatırım yapan ilk 10 ülke arasında bu ada var. Burası bir vergi cenneti, burası bir dünya cenneti. Sayın milletvekilleri, borsamızdaki en çok işlem gören firmalar arasında, ne yazık ki diğer borsalar gibi, büyük borsalar gibi teknoloji firmaları, bilişim firmaları, inovasyon firmaları yok; Amerikan borsalarında ise ilk sıralarda bunlar var.

Borsamızın işlem hacminin 150 milyar dolar olduğunu söylemiştim. Çoğunuzun cebindeki telefonların ait olduğu firma Apple'ın değeri 1 trilyon 34 milyar dolar; Facebook'un değeri 442 milyar dolar. Bizim borsamız, değerli arkadaşlar, Apple'ın sekizde 1'i kadar yok. Bir şirketin değeri kadar borsamız yok. Facebook'un üçte 1'i kadarız. Durumumuz bu, borsamızın durumu bu. Biz, işte, bu yüzden diyoruz ki: Yüksek katma değerli alanlara yatırım yapalım.

Sayın milletvekilleri, Türkiye'den yurt dışına, 2017 yılında 253 bin kişi göç etti; bunların 90 bini yükseköğrenim gören gençler. Yükseköğrenim gören bir gencin ülkeye maliyeti ne kadar, biliyor musunuz? 250 bin dolar. Bu hesapla, biz, geçen yıl 45 ile 50 milyar dolar arasında bir rakamı "yetenek ihracatı" olarak gerçekleştirdik değerli arkadaşlar. Peki, neden gidiyor bu gençler? İş yok, liyakat yok, özgürlük yok. Peki, ne var? Gelecek kaygısı var, işsizlik var, ötekileştirme var.

Şunu söylemek isterim ki: Hukuk devleti olmadan büyüme olmaz, özgürlük olmadan ekonomik büyüme olmaz, borsa büyümez. Beyin göçüyle ülkenin onlarca yıllık birikimidir elimizden kayıp giden. Cezaevlerini "bacasız fabrika" olarak nitelendiren bir anlayışla ekonomiyi büyütemeyiz. Siz Gezi'yi ısıtıp ısıtıp seçim malzemesi yaparsanız, Gezi'dekileri "hain", başkalarını "bizim gençler" diye ayırırsanız bu işi başaramayız. Karikatürlerden korkan bir zihniyete sahip olursanız millî kahraman değil ancak çizgi film kahramanı olursunuz değerli arkadaşlar. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

Balık baştan kokar. Burada Kalkınma Bankası düzenlemesini konuştuk. Bu düzenleme Meclise gelmeden önce Sayın Bakan açıklama yaptı, "Kalkınma Bankasında yeni düzenleme yapacağız." dedi. Sonuç ne oldu? Yarım saatte Kalkınma Bankası hisselerinin değeri 30 milyar arttı, yarım saatte 20 milyar azaldı. Bu, spekülatörlüktür ve bizim sormak hakkımızdır: Bu parayla kimler zengin oldu değerli arkadaşlar? Kimlerin cebine girdi? Bir gece ansızın Halk Bankasındaki döviz kriziyle, ucuz döviz skandalıyla kimlere ne kadar döviz satıldı, kime satıldı, kimler zenginleşti, sormak hakkımızdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayalım Sayın Milletvekili.

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) - Ve demek hakkımızdır ki: "İman Ya Rabb'i" diye iktidara gelenler "IBAN Ya Rabb'i" diye bağırır olmuşlar. Bunu da gördük değerli arkadaşlar, bunu söylemek isterim. (CHP sıralarından alkışlar)

Ve bir anlayış değişikliğine ihtiyaç var. Değerli arkadaşlar, o anlayış değişikliği, İstanbul'dan Samsun'a giden Bandırma vapuru anlayışına dönmektir.

ZAFER IŞIK (Bursa) - Bu ne ya?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Yapma, yapma ya!

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) - Gemilerinizdeki bayrakları değiştirmektir, Malta bayraklarını, İsrail bayraklarını değiştirmektir. (CHP sıralarından alkışlar) Eğer siz de bizim kadar bu gemiyi önemsiyorsanız, gemiyi kurtarmak için gerekenleri yapmaya başlayın. Biz bu gemiyi kurtarmak için buradayız.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Atatürk'e yanlış yapıyorsun ya!

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) - Yüce Meclisi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Çok teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)