Konu:Hiçbir canlının elinden yaşam hakkının alınamayacağına ve hayvanları öldürmenin cinayet olduğuna, Meclise sunduğu Hayvanları Koruma Kanunu Değişiklik Teklifi'nin yasalaşmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:36
Tarih:18/12/2018


Hiçbir canlının elinden yaşam hakkının alınamayacağına ve hayvanları öldürmenin cinayet olduğuna, Meclise sunduğu Hayvanları Koruma Kanunu Değişiklik Teklifi'nin yasalaşmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Değerli Başkanım.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

Bir televizyon programına yarışmacı olarak katılan ve diskalifiye edilen vatandaşın sosyal medya üzerinde papağana yaptığı eziyet kabul edilemez. Papağana işkence eden kişi önce serbest bırakıldı, sonra tekrar gözaltına alındı.

İnsana şiddetin bile yeterince tepki görmediği ülkede, hayvana şiddete karşı yeterince kamuoyu maalesef ki oluşmuyor. Hiçbir canlının elinden yaşam hakkı alınamaz. Hayvanın canına kastetmek, hayvanları öldürmek cinayettir. İnsan olmaması, onun öldürülebilir olması anlamına gelmez. Hayvanı metalaştıran, değersizleştiren bu anlayışa sahip herkes şunu bilmeli: Canı acıyan tek varlık insan değildir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Özür diliyorum, bitiriyorum hemen Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Tanal.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Özür dilerim Sayın Başkan, kayıtlara geçmesi açısından...

BAŞKAN - Toparlayın lütfen.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Çok sağ olun, çok teşekkür ederim Değerli Başkanım.

Kendini koruyabilme ihtimali dahi olmayan hayvan dostlarımıza eziyet, dinimizce de affedilemez bir günahtır. Meclise sunduğum Hayvanları Koruma Kanunu Değişiklik Teklifi'min bir an önce yasalaşmasını talep ediyorum.

Bir diğer problem ise niteliksiz, hasta ruhlu, rating uğruna insanlık dışı işler yapan insanlar medyadan uzak tutulmalıdır. Şiddet, bu hastalıklı insanlar aracılığıyla olağanlaştırılmamalıdır.

Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)