Konu:Hiçbir Yerden Emir Almadıkları Gibi Hiç Kimseye Emir Vermek İstemediklerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:35
Tarih:17/12/2018


Hiçbir yerden emir almadıkları gibi hiç kimseye emir vermek istemediklerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, biraz evvel Sayın Meral Hanım konuşmasında ifade ederken dedi ki: "Biz biliyoruz sizin kimlerden emir aldığınızı." Biz hiçbir yerden emir almıyoruz, hiç kimseye de emir vermek istemiyoruz. Biz hukuka uygun bir yönetim olsun istiyoruz. Buna itiraz...

VELİ AĞBABA (Malatya) - Asla, asla...

BAŞKAN - Lütfen siz devam edin Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Evet, bir insanım. Yanımdaki arkadaşım her söylediğim cümleye "Asla, asla, asla" diyorsa lütfen, buna tepki vereceğim.

BAŞKAN - Cevap verin, istediğinizi verin.

Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Evet, istediğimi vereceğim, cevap şu: Biz hukuktan yanayız. Asla da kimseden emir almıyoruz, asla, asla, asla! Bu kadar. Bu ne ya! (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)