Konu:Parlamenter Sistemdeki Bakan İle Mevcut Sistemdeki Bakan Arasında Kategorik Farklılığın Olmadığına, Milletin Referandumundan Geçerek Onay Almış Anayasa'ya Dayanan Bakanları Aşağılamaya Kimsenin Hakkının Olmadığına İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:35
Tarih:17/12/2018


Parlamenter sistemdeki bakan ile mevcut sistemdeki bakan arasında kategorik farklılığın olmadığına, milletin referandumundan geçerek onay almış Anayasa'ya dayanan bakanları aşağılamaya kimsenin hakkının olmadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri... (CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN - Lütfen, değerli milletvekilleri... Lütfen...

Sayın milletvekilleri, lütfen sükûneti sağlayalım.

Mümkün ölçüde herkese hakkı olan sözü veriyoruz, açıklamalar yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bu arada, Ali Tatar'ın ölüm yıl dönümü yarın. Bir taziyeye git istersen, Ali Tatar'ın ölüm yıl dönümü yarın!

BAŞKAN - Eğer sizler de yardımcı olursanız bu tartışmayı da daha olgun bir şekilde yürütmemiz mümkün olacaktır. (AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

Sayın Ağbaba, lütfen...

Buyurun Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan yani hukuka uygun söz almak mümkün değil, korsan söz aldığınız zaman her şeyi söyleyebiliyorsunuz. Bir sözün bir anlamının olması için vaktinde olması lazım. Bir buçuk saattir söz istiyorum. Evet, kural koymuşsunuz "Grup başkan vekillerine söz vermeyeceğim." diye. Bir kamyon lafı duyduktan sonra söz alsak ne olacak yani, bir kamyon laf duyuyorsunuz.

Problem şu: Bir defa, parlamenter sistemdeki bir bakan ile şu an mevcut olan yeni sistemimizdeki bakan arasında hiçbir kategorik farklılık olamaz, olamaz! (CHP sıralarından gürültüler) Milletin referandumundan geçerek onay almış bir Anayasa'ya, hukuka dayanan bakanları aşağılamaya bu Mecliste hiç kimsenin hakkı yok! (AK PARTİ sıralarından alkışlar) O yüzden, dakika başı "atanmış, atanmış" diye bağırmanın bir anlamı yok. Bakan kardeşim, bakan! (CHP sıralarından gürültüler)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Teknisyen!

VELİ AĞBABA (Malatya) - Memur, memur!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hayır, bakan. O yüzden, bu ülkede hiç kimse konuşurken ne bir milletvekiline ne bir bakana "sen" diye hitap edemez. Lütfen, bir defa, herkes konuşurken dikkat etsin. Devamında bütün...

VELİ AĞBABA (Malatya) - Kimse de milletin seçtiği bir vekile parmak sallayamaz!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Parmak sallamıyorum, susunuz diyorum. (AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, lütfen dinleyelim.

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Başkan, yönetemiyorsun!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - ...siyasi kurgusunu FETÖ'cülerle ortak bir akılda devam ettirenlerin demokrasiden, hukuktan bahsetmesi olamaz. Darbeyle alakalı olarak neyin arkasındasınız? Yaptığınız bütün bu konuşmalar darbeyi savunan konuşmalardır, hepsi bu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Zengin.