Konu:Niğde ilinin sulama suyuna Konya Ovası Projesi'nin çözüm üretip üretemeyeceğini ve çiftçinin sulama suyu nedeniyle borçlandığı elektrik yükünden ne zaman kurtarılacağını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:35
Tarih:17/12/2018


Niğde ilinin sulama suyuna Konya Ovası Projesi'nin çözüm üretip üretemeyeceğini ve çiftçinin sulama suyu nedeniyle borçlandığı elektrik yükünden ne zaman kurtarılacağını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Niğde ilinde tarım, yer altından enerjiyle çıkarılan sulama suyuyla yapılmaktadır. Elektriğe gelen zamlar çiftçiyi elektrik borcu ödemede zorlamakta ve borcunu ödeyemeyen çiftçi, elektriği kesilince tarla sulayamaz duruma düşüp icralık olmaktadır. KOP kapsamındaki illerden biri de Niğde'dir. Ne yazık ki Niğde Toroslarından çıkan doğal su kaynakları Akdeniz'e boşa akmaktadır. KOP, bol bol proje üretip süresi içinde tamamlamayarak raflara kaldırdığı, Sayıştay denetimlerinde açığa çıkan projeleri keşke gerçekleştirebilseydi. Niğde'de sulama suyunda KOP çözüm üretecek midir? Çiftçi sulama suyu nedeniyle borçlandığı elektrik yükünden ne zaman kurtarılacaktır?

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (CHP sıralarından alkışlar)