Konu:Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:35
Tarih:17/12/2018


Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, biz değerlendirmelerimizi yaptık ancak kısa bir değerlendirme daha yapma ihtiyacı duyduk.

Özellikle, HDP Grup Başkan Vekili Sayın Bilgen'in ifadelerinden sonra özellikle Meclis tutanaklarına -ki bizce çok önemlidir, çok değerlidir ve kutsaldır, gelecek nesiller Türkiye'nin hafızasını bunun üzerinden, bu zabıtlar üzerinden okuyacaktır diye düşünüyoruz- oraya o açıdan Milliyetçi Hareket Partisi adına şerh düşmemiz gereken bir husus var.

Şimdi, birtakım örnekler verirken, "Boşnaklar ve Hırvatlar tarafından bölünmedi, Sırplar tarafından o iş başladı." şeklinde değerlendirme yapılırken burada teşbihen bir gönderme varsa, bu eğer Türk milleti veya Türkiye oluyorsa özellikle Srebrenitsa gibi hain ve adice bir katliamı, soykırımı gerçekleştiren, o dönemin şartlarında bunları yapmaktan asla geri durmamış olan bir yapıyla şu anda Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini bu manada suçluyor olmayı asla ve asla kabul etmiyoruz efendim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin ve bağlayın Sayın Bülbül lütfen.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Ayrıca, "Irakça" diye bir dil yok, "Suriyece" diye bir dil yok. "Oralar, sınırlar cetvelle çizildiyse, bunları da mı söylemeyeceğiz?" gibi bir ifade kullanıldı. Eğer bahsedilen şey, "Irakça" ile "Suriyece"yle bahsedilen şey Türkçeye atıfta bulunmaksa Türkçe'nin ne olduğunu kendileri dahi çok daha iyi bilirler, çok iyi bilirler. Bu kadim medeniyetin, Türk medeniyetinin dili olan Türkçeyi bu mesabede göstermeye çalışmak bu millete açıkça hakarettir efendim. Dolayısıyla bunu şiddetle reddettiğimizin de altını çizmek istiyorum.

Son konuşmacının "leş" meselesindeki, "leşçilik" meselesindeki ifadeleri hakarettir, ısrarcıyız ve işlem talep ediyoruz efendim. Tutanaklar görüldüğü zaman bu ortaya çıkacaktır.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkürler.