Konu:17-25 Aralıkla Alakalı Süreçlerin Devam Ettiğine Ve Reza Zarrab'ın Suistimali Varsa Hesabının Türk Mahkemelerinde Görüleceğine, Milliyetçi Hareket Partisinin Meclis Soruşturma Komiyonunda Bakanların Yüce Divana Sevki Yönünde Tavır Ortaya Koyduğuna İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:35
Tarih:17/12/2018


17-25 Aralıkla alakalı süreçlerin devam ettiğine ve Reza Zarrab'ın suistimali varsa hesabının Türk mahkemelerinde görüleceğine, Milliyetçi Hareket Partisinin Meclis soruşturma komiyonunda bakanların Yüce Divana sevki yönünde tavır ortaya koyduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim.

Şimdi, bizim yerel ittifakı önemseyerek bunların araştırılmasına karşı çıkmamız gibi bir durum söz konusu değildir.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - 301 imzayı atalım.

METİN NURULLAH SAZAK (Eskişehir) - Sus, dinle be! Dinle!

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Şimdi, bir dakika...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Niye "be" diyorsun, niye kabalaşıyorsun?

METİN NURULLAH SAZAK (Eskişehir) - Dinle!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Niye kabalaşıyorsun?

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Arkadaşlar, bir müsaade edin, bana bir müsaade edin... Bir dakika, arkadaşlar, lütfen... Lütfen...

301... Şu an itibarıyla sizin bahsettiğiniz 105'inci madde Cumhurbaşkanının yargılanma süreci.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bakanların da var.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - 106, bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcılarını kasteden 106.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Öyle dedik zaten.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - 106'ncı maddede soruşturma açılabilmesi noktasında diyorsunuz.

Şimdi daha önce ifade edildiği gibi, bunlar bir soruşturma komisyonuna konu olduğu zaman, bu meselede Milliyetçi Hareket Partisinin tavrı Meclis tutanaklarındadır. Milliyetçi Hareket Partisi bu meselenin araştırılmasını talep edenlerdendir. O noktadaki tavrımızı yinelemekte fayda gördüm ve ifade ettim.

Bunun dışında, bu soruşturulmasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıktıktan sonra soruşturmayla ilişkili olarak, bununla alakalı Meclisin vermiş olduğu bir karar var. Artı, bu kararın dışında bakanlarla alakalı kayıtlar, sonradan oluşturulan, sahtelik iddiası olan, sahte olduğu ifade edilen kayıtların dışında eğer paralarla alakalı bir sıkıntı varsa Milliyetçi Hareket Partisinin burada dediği çok net: Reza Zarrab getirilsin ve yargılansın, bağımsız Türk yargısının önünde yargılansın. O paraları teslim alan Reza Zarrab değil mi? Değil mi? Reza Zarrab.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Tamam, o zaman 4 bakan için niye oy kullanmıyorsunuz?

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Reza Zarrab. Öbürleri kayıt, bakanlarınkisi ses kaydı.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Adam Ankara'da...

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Bakanlarınkisi ses kaydı.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Adam Amerika'da.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Vesair deliller, bunların sahteliğiyle alakalı mahkemeye, savcılığa intikal etmiş ve bu noktada çıkmış bir karar var.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yeni delil durumu var diyorsun, doğru.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Ama ben diyorum ki bunun ilerisinde bir şey söylüyorum size, bunun ilerisinde bir şey söylüyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Bülbül.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Reza Zarrab Türkiye'ye getirilsin ve Türkiye'de yargılansın. Türkiye'de yargılandığı zaman, sizin dayanak olarak kabul ettiğiniz "Hazineye irat olarak kaydedilirdi şimdi niye böyle oldu?"nun sorusunun cevabı Reza Zarrab'ın yargılanmasıyla ortaya çıkacaktır ve arkasından, o süreç de sonu nereye gidiyorsa gitsin sonuna kadar gidilip herkesten hesap sorulacağı bir süreç olmalıdır. Bu tavrımız da nettir. Ama Reza Zarrab'ın sahte mahkemelerde yargılanma sürecine karşı tavrımızı da bu arada ifade etmiş bulunuyoruz. Türkiye'de yargılanmalıydı ve yargılanmalıdır.

Ve ben şunu söylüyorum: Gün gelecek Reza Zarrab Türk mahkemeleri önünde hesap verecektir. Bunun günü gelecek.

Şimdi, Milliyetçi Hareket Partisi...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Gün bugündür; 4 bakanı yargılayabiliriz, 4 bakanı; gün bugündür.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Hayır efendim. 4 bakanla alakalı...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Gün bugündür.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sizin dayanağınız 4 bakan meselesi değil. 17-25'le alakalı mesele nedir, ortaya çıkacak.

Bu arada, bu 17-25'i bu şekilde uygulayan, bu operasyonu yapan ve bu sahte delilleri üretenlerle alakalı olarak da gereğinin yapılacağı bir sürecin içindeyiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Açar mısınız efendim.

BAŞKAN - Buyurun, bağlayın ama lütfen Sayın Bülbül.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Efendim, bağlamaya çalışıyorum ama önemli ifadeler.

BAŞKAN - Tamam.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Şimdi, 17-25 Aralık eğer bir operasyonsa, bir komploysa, bir FETÖ tezgâhıysa -ki bugün böyle olduğu ortaya çıkmış durumda- bununla alakalı da süreçler şu an devam etmektedir. Bununla alakalı ortaya çıkacak olan gerçekler ışığında, Allah nasip ederse, bu mesele de eğer Reza Zarrab'ın bir suistimali varsa, rüşvete bulaşmışsa, rüşvete bulaştırdıysa, bunun hesabı da Türk mahkemelerinde görülür.

Bakanlarla alakalı kurulan soruşturma komisyonunda yapılan soruşturmada Milliyetçi Hareket Partisinin tavrı nettir.

Orada yazan... Ne diyor?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - "Hırsız var." diyor. 4 bakan resmi koymuşsunuz.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - "Yolsuzlukla Mücadele Haftası."

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Tavır sürüyorsa hodri meydan!

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Tavır aynen devam ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Tavır sürüyorsa hodri meydan! 4 bakana "Hırsız var." yazmış.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Hayır...

BAŞKAN - Lütfen karşılıklı konuşmayalım değerli grup başkan vekilleri, lütfen...

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sayın Başkan, biz tavrımızın devamlılığını Mecliste soruşturma komisyonunda bu bakanların Yüce Divanına sevki yönünde tavır koyarak zaten göstermişiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Özgür Bey, sana...

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - 24 Hazirandan sonra niye bu kadar görüştünüz AK PARTİ'yle?

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Bir saniye... Bir saniye... Ben konuşuyorum ya! Müsaade edin ya!

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, lütfen sakin olalım, yerimize oturalım.

Son bir dakika tanıyayım Sayın Bülbül ve artık, lütfen, bağlayın.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Milliyetçi Hareket Partisinin o dönemki tavrı, oraya yansıyan tavrı neyse yüce Meclise yansıyan tavrı da o olmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi o soruşturma komisyonunda Yüce Divana sevk edilip aklanmaları yönünde tavır göstermiştir, yargılanmaları yönünde tavır göstermiştir. Bu tavrımızın daha ne kadar sorgulanabilir olduğunu anlayabilmiş değilim.

Bunun yanı sıra, yerel seçimlerle alakalı olarak "Bu meseleleri bir ittifaka kurban ediyorsunuz." demek bir bühtandır.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sen dedin.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Milliyetçi Hareket Partisine hakarettir, bunu asla ve asla kabul etmeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Adana Büyükşehir Belediyesini daha yeni aldığı dönemde, birtakım şayiaları çıktığı anda, daha tek bir tane büyükşehir belediyemiz olmasına rağmen -Adana Milletvekiliniz yanınızda oturuyor- benim Genel Başkanım kalkıp "Aklan, hukuk önünde hesap ver, ondan sonra gel." diyebilmiştir. Bunu söyleyebilecek ciğer kimde var? (MHP sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Efendim, son kez açın, toparlayacağım.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bülbül ama bu 6'ncı kez.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan...

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Son kez açın, toparlayacağım.

BAŞKAN - Tamam ama lütfen bağlayın çünkü her grup başkan vekiline bu kadar süre verirsem bu oturum çok uzar.

Buyurun ama son bir dakika, bağlayın lütfen.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Efendim, şimdi, söylenen bir şey varsa partim adına bunlara da cevap vermem lazım.

BAŞKAN - Bir dakika bekleyin Sayın Bülbül, baştan başlatacağım sürenizi.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Doğrudur ama şunu söylüyorum: İç Tüzük'ün 60'ıncı maddesi çerçevesinde bu konuları tüketmeye çalışırsak bir sonuç alamayız. Hani, ben siz bitirmeden sözünüzü kesmeyi prensip olarak zaten doğru bulmuyorum, yapmıyorum da ama sizden anlayış bekliyorum, bütün grup başkan vekillerinden.

Buyurun.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Çok teşekkür ederim.

Efendim, biz üslup olarak polemik açan değil, meselelere açıklık getirmeye çalışan bir anlayışla Mecliste faaliyet göstermeye çalışıyoruz.

BAŞKAN - Doğrudur ama İç Tüzük 60'ıncı madde çerçevesinde konuşuyoruz.

Buyurun.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Şimdi, burada, bizim önümüze konulup gösterilen şeylere bakıldığında Milliyetçi Hareket Partisinin duruşunu burada sorgulamayız. Milliyetçi Hareket Partisi o duruşunun gereğini, o gösterdiğiniz yazıların gereğini Mecliste soruşturma komisyonunda göstermiş olduğu tavırla göstermiştir.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Şimdi imkânın var. O zaman gücün yetmedi, şimdi gücün var. Hadi...

METİN NURULLAH SAZAK (Eskişehir) - Dinle, dinle!

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Milliyetçi Hareket Partisi... O bakanlarla alakalı verilmiş olan karar ve arkasından soruşturma komisyonunda ortaya çıkan gerçekler ki bu kayıtların sahteliğinin tamamen ortaya çıktığı bir ortamda, bunun bir FETÖ operasyonu olduğunun ortaya çıktığı bir ortamda, Milliyetçi Hareket Partisinin bu konuda bakışını değerlendirip arkasından bu işin soruşturmasıyla ilgili olarak daha 2018 yılı içerisinde Reza Zarrab'la ilgili serdettiği görüşler önemsenmeli. Bu işin düğümü, bu işte ne olacağı...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Vermeyecek misiniz efendim?

BAŞKAN - Artık açmayayım Sayın Bülbül, anlayış gösterin lütfen. Tamamlayın.

Ayrıca, grubunuzun konuşmaları var bugün. Daha sıra gelmedi size, orada tamamlanır.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Bu işin neticesinde ne olacağı o yargılamalar neticesinde ortaya çıkacaktır.