Konu:Tırnağı çizilse gazi sayılacak ifadesinin Binali Yıldırım'a ait olduğuna, 15 Temmuz gazilerinin yararlandığı haktan terörle mücadele eden gazilerin de yararlanması gerektiğine, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün "Genel Başkanımızın sözünün de sonuna kadar arkasındayız." ifadesine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:35
Tarih:17/12/2018


Tırnağı çizilse gazi sayılacak ifadesinin Binali Yıldırım'a ait olduğuna, 15 Temmuz gazilerinin yararlandığı haktan terörle mücadele eden gazilerin de yararlanması gerektiğine, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün "Genel Başkanımızın sözünün de sonuna kadar arkasındayız." ifadesine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Kısa kısa ve yeni bir tartışma yaratmadan şunu söyleyeyim: "Tırnağı çizilse gazi sayılacak." ifadesini eleştirdi ama ifade bize ait değil, Binali Yıldırım'ın bizatihi ifadesidir.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ona da söyledim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Karşılığı da şudur: Kanun hükümde kararnamede yüzde 1 sınırı bile yoktur gazilik için ama diğer gazilerde yüzde 40 sınırı var. Türkiye'de 19 bin kişi kimi iki ciğerinin arasında kurşunla, kimi omuriliğinin içinde şarapnelle yüzde 36'da, 38'de kalmış, gazi sayılmıyor ama 15 Temmuzda bu yok. Biz demiyoruz ki 15 Temmuzdakiler gazi sayılmasın. Biz diyoruz ki bu haktan terörle mücadele eden diğer gazilerimiz de yararlansın. Konu bu kadar basit.

Diğer nokta: Tartışma, delilerin hukuka uygun toplanıp toplanmadığı tartışması ama esas nokta şu: O kasa kasa paralara önce "FETÖ koydu." denildi. FETÖ koyduysa Hazineye irat kaydedilecekti ama onlar, daha sonra faiziyle iade edildi. Bu da esas meselenin içinde rüşvet, hırsızlık, pislik olduğunu ama delillerin toplanış şeklinden dolayı hükümsüz delil olduğunu ortaya koydu.

Son olarak, biraz önce Sayın Bülbül'ün söylediği şu şey gerçekten altını çizmeye değer, diyor ki: "MHP'nin içinde bulunduğu süreci zora sokmak için söylüyor bunu." Yani bugünkü yerel seçim ittifakı... 301 tane imzayla bu 4 bakan ki... "Biz o 4 bakanın suçsuzluğuna inandık." dese ben bir şey demem ama "Sözümüzün arkasındayız." dedi diye, 4 bakanın resminin üstüne "Hırsız var." deyip kurumsal toplantı yaptılar diye diyorum. O da diyor ki: "Bizim yereldeki ittifakımız daha önemli." Yolsuzlukla mücadele... Diyor ki: "Terörle mücadele var, güllük gülistanlık değil." Sizin o zaman "Yüce Divana gitsin diye oy kullandık." dediğiniz süreçte de bu ülkede şehitler geliyordu, gaziler vardı. Tutarlılıksa, terörle mücadele yolsuzlukla mücadeleye engel olursa esas o zaman terörün kaynağına gidemezsiniz. O yolsuzlukla mücadelenin içinde kara para var, uyuşturucu ticareti var; birtakım suçluların birilerinin önüne yatması, delilleri örtbas etmesi var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Terörle mücadelenin en büyük zaafa uğrayacağı yer, yolsuzlukla mücadele etmeme noktasındaki tavırdır.

Bundan sonra da son olarak şunu söyleyeyim -bize söylediği o kadar ağır sözlerden sonra "tutarsızlık" falan- diyor ki: "Genel Başkanımızın her sözünün, her tavrının arkasındayız bu konuda." O konudaki her sözünden, tavrından bir iki tane söyleyeyim, geçmişte ne söylediğine bakın Sayın Bahçeli'nin: "Yeni Türkiye, şerefsizliğin kürsüye çıkması, başkanlığın rütbe olmasıdır." demiş. Demiş ki: "Devletin kasasını zimmetine geçirirken basılmış bir adamdan Cumhurbaşkanı olmaz." "Şerefini gömlek gibi giyip çıkaran, tarafsızlık yeminini ampul gibi yakıp söndüren bir şahsiyet, Türkiye'ye istikamet çizemez." demiş. Bu tavrın mı arkasındasınız, bu ittifakın mı arkasındasınız?

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Özel.