Konu:Milliyetçi Hareket Partisinin "yolsuzluklar" Adı Altında Yapılabilecek Ne Varsa Her Türlü Soruşturmada Duruşunun Net Olduğuna, Türkiye'nin İçinden Geçtiği Netameli Süreçte Siyasi Partilerin Ortak Millî Tavır İçerisinde Yer Almasını Talep Ettiklerine, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin Dünyada Süper Güç Hâline Gelebilmesi Ülküsünü Barındıran Birliktelik Olduğuna İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:35
Tarih:17/12/2018


Milliyetçi Hareket Partisinin "yolsuzluklar" adı altında yapılabilecek ne varsa her türlü soruşturmada duruşunun net olduğuna, Türkiye'nin içinden geçtiği netameli süreçte siyasi partilerin ortak millî tavır içerisinde yer almasını talep ettiklerine, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin dünyada süper güç hâline gelebilmesi ülküsünü barındıran birliktelik olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sayın Başkan, Sayın Özel olmasa biz de grup başkan vekili olarak kendimizi yetiştiremeyeceğiz bu Mecliste, Allah razı olsun, tecrübemize katkı sağlıyor.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Estağfurullah; görevimiz, yapacağız.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Allah razı olsun, sağ olun.

Şimdi, efendim, Milliyetçi Hareket Partisinin demin ifade ederken...

MUHARREM VARLI (Adana) - Bir tarafları kaşınıyor onun ama Allah sonunu hayretsin.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Ne diyorsun sen ya, ne diyorsun!

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Milliyetçi Hareket Partisinin tavrını, duruşunu ifade ederken, biz...

(CHP ve MHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Grup başkan vekilin konuşuyor.

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri karşılıklı olmasın... Lütfen... Lütfen, değerli milletvekilleri... (CHP ve MHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

Sevgili milletvekilleri... Lütfen yerimize oturalım ve karşılıklı bağrışmayalım.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, çok özür dilerim, tabii böyle bir şeye izin vermeyiz de oradan çok ağır bir sataşma var.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - "Bir tarafları kaşınıyor." diyor Sayın Başkan, resmen tehdit ediyor.

BAŞKAN - Bir dakika gürültü bitsin, sizi duyamıyorum Sayın Özel. Gürültü bitsin.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, sinkafa varan bir sataşma var, buna tavizsiz olacağımızı söylediniz, siz yapın görevinizi, söz hakkınıza saygı duyalım. Böyle bir şey olmaz!

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - "Bir tarafı kaşınıyor." diyor.

(CHP sıralarından "Özür dilesin." sesleri)

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, üslup kişinin karakterinin bir parçasıdır. Ben buradan milletvekillerine üslup dolayısıyla veya kullandıkları sözler dolayısıyla özel bir hatırlatmada bulunmayı bile gereksiz bulurum. Eğer kullanılan sözler İç Tüzük'ün disiplin hükümlerini açıkça ihlal eder nitelikte ise ben kendim işlem başlatmam ama grup başkan vekillerinin talepleri üzerine tutanaklar incelenir, eğer işlem yapmak gerekiyorsa o işlem yapılır. Ama, bu tür yollara gerek kalmadan, birbirimize hitabımızda belli ölçüleri tutturmak hepimizin başlıca sorumluluğudur, esasen bizlerin bireysel sorumluluğudur. Eğer bu sorumluluğu yerine getirmekte sıkıntı çekiyorsak ya da gruplarda bu tür konularda sorun yaratan milletvekilleri çıkarsa ikinci olarak grup başkan vekillerinden bu konuda inisiyatif almalarını bekliyorum. Yani birleşimi yöneten Meclis Başkan Vekilinin doğrudan müdahalesini talep etmeden önce bireysel sorumluluk, ardından grup başkan vekillerinin sorumluluğu, bu yetmiyorsa ben İç Tüzük'ün bana verdiği yetkileri kullanırım. Sonra, ara verdiğimizde bu hususu bütün grup başkan vekilleriyle bir arada değerlendirmek isterim.

Teşekkür ederim.

Sayın Bülbül, sözlerinize devam edin lütfen.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli ve seviyeli siyaseti Türkiye'de temsil eden bir siyasi partidir. (CHP sıralarından "Seviye bu mu?" sesleri) Başkaları temsil etmez manasında söylemiyorum, bu yanlış anlaşılmasın, herkes kendinden sorumlu. Milliyetçi Hareket Partisinin, demin, geçmişten bugüne tavrını ortaya koymak adına da bazı örnekler verdim. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, vermiş olduğum bu örneklerde görüldüğü gibi, bu baltayı, satırı veyahut da bu adalet önünde hesap verme meselesini kendimize hiçbir ön şart olmaksızın reva görmüş bir hareket olarak bizi başka şeylerle sınamanın herhangi bir imkânı var mı? Bu noktada, Milliyetçi Hareket Partisinin, Türkiye'de "yolsuzluklar" adı altında yapılabilecek ne varsa her türlü sorgulamada, her türlü soruşturmada tavrı nettir, duruşu nettir. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde, daha öncesinde de sayın bakanların, bahsedilen o 4 bakanın geçmişte Yüce Divana sevkiyle alakalı olarak Milliyetçi Hareket Partisinin karşı bir tavrı olmamıştır. Şimdi, bununla alakalı olarak Milliyetçi Hareket Partisinin şu an içerisinde bulunduğu süreci, bu manada zora sokacak veyahut da buradan "Hadi bakalım, hodri meydan!" diyecek bir tavır yok; Milliyetçi Hareket Partisi o konuda nettir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin şu an içerisinde bulunmuş olduğu süreçte önceliklerini ortaya koymaktadır, mücadele edilmesi gereken hususları ifade etmektedir...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin Sayın Bülbül.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - ...Türkiye'nin içinden geçtiği netameli süreçte sadece kendisinin değil, burada bulunan bütün siyasi partilerin ortak bir millî tavır içerisinde yer almasını talep etmektedir. Önümüzde bu kadar büyük sıkıntıların olduğu bir aşamada, Türkiye'de bu hadiseler meydana gelirken, terörle mücadelenin en yoğun olduğu bir dönemde sanki Türkiye güllük gülistanlıkmış gibi veya Türkiye'de bu manada birtakım acılar yaşanmıyor veya Türkiye'nin geleceğiyle alakalı büyük tehlikeler ortaya çıkmıyormuş gibi, devamlı bunlar meydana geldiği zaman, konuşmalar meydana geldiği zaman "Siz dünü hatırlıyor musunuz?" göndermelerini yapıp bugüne dair tek kelime sarf etmemektir bizim asıl itirazımız olan husus, bu konularda oyalanmaktır veya suskun kalmaktır. Türkiye'de Atatürk'ün kurmuş olduğu parti olmakla övünürken aynı zamanda bu memlekete yönelen tehlikelere karşı aynı Atatürk gibi, büyük bir cesaretle ve büyük bir celadetle hareket edecek bir yapıyı biz arzu ediyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sözlerinizi bağlayın lütfen Sayın Bülbül.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Bizim bu noktadaki, Cumhuriyet Halk Partisine söylediğimiz, ifade ettiğimiz hususlar bunlardır.

Evet, Cumhur İttifakı vardır; Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekasına yönelen tehditleri savuşturmak, bunları ortadan kaldırmak ve Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 vizyonları çerçevesinde "lider ülke Türkiye" hâline gelebilmesi, dünyada bir süper güç hâline gelebilmesi hedefini, ülküsünü barındıran bir birlikteliktir. Şimdi, bunları "Bu birliktelik çerçevesinde oluyoruz." deyip de Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisinin ahlak ve faziletini sorguluyor olmayı da hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir. Efendim "Şurada flu, burada flu..." Milliyetçi Hareket Partisi bu Meclis döneminde beraber hareket edeceği yapıyı baştan deklare etmiştir, ortaya koymuştur, bu konuda da cesaret göstermiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Bağlayın lütfen Sayın Bülbül artık.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - MHP bu cesareti gösterirken Genel Kurulda sanki beraber değilmiş gibi, kapı arkalarında yapmış oldukları ittifaklarla, illerde yapmış oldukları ittifaklarla başka birtakım siyasi gündemler peşinde koşmayı biz uygun görmüyoruz. Bu gündemler milletimizden gizli bir şekilde yürütülemez. Biz her şeyimizi açık bir şekilde, net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Genel Başkanımızın sözünün de sonuna kadar arkasındayız, bizim de tavrımız budur. Bu noktada diyebileceğimiz başka bir söz yoktur. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)