Konu:Sayıştay raporlarının gereğinin yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:34
Tarih:16/12/2018


Sayıştay raporlarının gereğinin yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Ben net rakamlar söyledim. Sizin elinizdeki imkânlar bizden daha fazla. Siz 2014'teki Mart seçimlerinde belediyenin ne kadar borcu var, rakamları ortaya koyarsınız, kayyumun göreve başladığındaki rakamları ortaya koyarsınız, gerçek ortaya çıkar. Biz bu araştırılsın diyoruz.

Ama ben size daha somut bir hikâye anlatayım isterseniz çok kısaca. Ben burada milletvekiliyken Van'dan iki kişi geldiler ellerinde bir senetle, dediler ki: "Bizim bir tahsilat işimiz var. Bunu yapamıyoruz. Belediye başkanına aracılık yapar mısınız?" Ben de şaşırdım, dedim ki: Nedir bu? Sonunda çıkardılar. Van Büyükşehir Belediye Başkanının, bizden önceki Belediye Başkanının kendi kurdurduğu şirkete verdiği sahte senetler değerli arkadaşlar. Yani belediyeleri nasıl devrettiğinize dair elimizde çok şey var. Ben Sayıştay raporlarındaki rakamları okuyorum. Siz bana "iade" diyorsunuz. Bana iade diyeceğinize Sayıştay raporlarının gereğini yapın. (HDP sıralarından alkışlar)