Konu:Atanmışlar ile seçilmişler arasındaki ilişkinin demokrasi tarihi olduğuna, AK PARTİ'nin Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan'ın "Kürtçe zorunlu ders olsun." ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:34
Tarih:16/12/2018


Atanmışlar ile seçilmişler arasındaki ilişkinin demokrasi tarihi olduğuna, AK PARTİ'nin Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan'ın "Kürtçe zorunlu ders olsun." ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, öncelikle, tabii, ilk defa bir Anayasa değişikliğinden sonra ve tüzük değişikliğinden sonra, Genel Kurulda yeni sisteme göre bakanlar ile Meclis arasında nasıl bir iletişim gerçekleşir, gerçekleşmesi gerekir; bunu birlikte deniyoruz. Elbette ki daha önceki sistemde bakanlar da aynı zamanda seçilmiş milletvekilleri olduğu için, gayet tabii, milletvekilleriyle kurdukları iletişim de bir milletvekilinin sahip olduğu haklarla denktir.

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Süleyman Bey de seçildi.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Biz milletvekilleri olarak birbirimize en ağır sözleri söyleyebiliriz ama yeni sistemde, bakanlar, seçilmiş Cumhurbaşkanının atadığı kişilerdir.

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Süleyman Soylu seçilen biri, ekstrası var.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Soylu, Demokrat Parti geleneğinden gelen birisi olarak, atanmışlar ile seçilmişler arasındaki ilişkinin aslında demokrasi tarihi olduğunu gayet iyi bilir. 1876'dan beri bu parlamentolar, bu geleneğin, bu tarihî hafızanın parlamentoları padişah tarafından kapatıldı. İngilizler işgal etti, kapandı; darbeler oldu, kapandı; milletvekilleri suikasta uğradı, milletvekilleri idam edildi ama atanmışlar, Meclis çatısı altında milletvekillerine had bildirmedi. Dolayısıyla da bundan sonraki bakanların da bundan önceki bakanlar gibi, bu konuda, bulundukları pozisyon ve yeni sisteme uygun, tıpkı Cumhurbaşkanı Yardımcısının ilk gün yaptığı gibi, tıpkı bütçeyi sunan bakanın ve diğer bakanların yaptığı gibi bir iletişim tarzını tercih ederse galiba bu sistemin ruhuna daha uygun olur.

Sayın Başkan, iki noktaya daha değinmek istiyorum: Sayın Bakan "Ağrı" deyince ben sandım ki gündeme getirdiğimiz Sayıştay raporlarında, en çok yolsuzluk olduğu iddiası olduğu için Ağrı'yı örnek verecek çünkü raporlar ortada, çok açık. (HDP sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, bakın, sadece rakamları söyleyeyim, Sayıştay raporları incelenebilir zaten: 13 milyon 621 bin lira -kayyuma ait dönemden bahsediyoruz, son yıl sadece- 675.430 lira, 27 milyon lira, 25.560 lira, 2 milyon 560 bin liralık tespit edilmiş, somut, farklı hesaplarda para toplama gibi çok açık, zimmet suçu içeren şeyler var.

Son bir şey daha belirteyim: Sayın Bakan "Ağrı'yı alacağız." diyor ama Ağrı'da şimdi, bir belediye başkanı adayı var ve bugün televizyonlarda bir konuşma yapmış, sayın belediye başkanı adayı galiba kendisini oranın havasına çok kaptırmış, toplumsal talebi çok iyi okumuş ki "Kürtçe zorunlu ders olsun." demiş Sayın Savcı Sayan. Umarım, Sayın Bakan da arkasında duracaktır.

Teşekkür ediyoruz, sağ olun. (HDP sıralarından alkışlar)