Konu:Balıkesir Miletvekili Ensar Aytekin'in 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın altıncı tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:34
Tarih:16/12/2018


Balıkesir Miletvekili Ensar Aytekin'in 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın altıncı tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İSMET YILMAZ (Sivas) - Teşekkür ediyorum Muhterem Başkanım.

Hatiplerden birisi bu Sahil Güvenlik Komutanlığına yapılan atamayla ilgili Efkan Ala'nın, bir başka atamada da Millî Savunma Bakanı olarak İsmet Yılmaz'ın adının geçtiğini ifade ederek darbecileri atadığımızı söyledi. Devlette bu işler normaldir, mahkeme kararıyla darbe yaptığı bizzat kesinleşen Kenan Evren'i Genelkurmay Başkanı olarak Başbakan Bülent Ecevit ve kabinesi atadı.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) - O yaptı diye sen de mi yapacaksın? Olmaz ya! Sayın Bakanım olmadı ya!

İSMET YILMAZ (Sivas) - Dolayısıyla ne diyeceksin? Darbeyi yapan Genelkurmay Başkanını atayan siz olduğunuzda normal oluyor da biz bakan olurken birisini atadığımızda "Darbeciyi atadı." demek doğru bir tabir değildir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)