Konu:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:34
Tarih:16/12/2018


2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Genel Kurulu ve halkımızı saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, 2019 bütçesini konuşuyoruz ama bu bütçe maalesef işsizin bütçesi değil arkadaşlar. Bu bütçe, emeklinin, esnafın, memurun, çiftçinin, köylünün ve işçinin bütçesi değil arkadaşlar. Peki, bu bütçe kimin bütçesi? Bu bütçe, sarayın bütçesi arkadaşlar. Bu bütçe, sarayın çevresinde dolarla ihaleler alan yiyicilerin bütçesi. Bu bütçe, küresel tefecilerin, tuzu kuruların ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin bütçesi arkadaşlar.

Değerli milletvekilleri, elbette, iş ve çalışma yaşamı sorunlarla dolu bir alan. Ancak AK PARTİ on altı yılda bu birikmiş hiçbir sorunu çözmemiştir. Çünkü on altı yıl boyunca iş ve çalışma yaşamının sorunları karşısında üç maymunu oynadılar ve bu sorunları çözmek için hiçbir çaba sarf etmediler.

Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye büyük bir ekonomik krizin içinden geçiyor ve bu kriz derinleşerek devam ediyor. Seçimden sonra IMF kapısına gidileceği çok açık ve net ortada, 60-70 milyar dolar gibi bir paraya ihtiyaç olacağı ifade ediliyor. İşte bu büyük krizin faturasını da maalesef çalışanlar ağır bir şekilde ödemeye başladılar arkadaşlar. Kayıt dışı çalışma, güvencesiz ve esnek çalışma, düşük ücret, yasal hakların gasbı, işsizlik, yoksulluk ve iş cinayetleri.

Değerli milletvekilleri, işte AK PARTİ'nin yanlış politikalarının faturasını ödeyen bir işçi, Sıtkı Aydın. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanım; bu Sıtkı Aydın arkadaşımız, AK PARTİ üyesi, Samsun Çarşamba'da üye ve oyunu da Erdoğan'a vermiş bir işçi. İnşaatta taşeron işçisi olarak çalışırken iş kazası geçiren ama kendi deyimiyle bir köpek ölüsü gibi kapıya bırakılıp gidilen bir işçi Sıtkı Aydın. Oyunu verdiği Erdoğan'dan bile iş isteyen ancak beş yılda iş bulamayan ve borç batağına saplanmış olan bir işçi Sıtkı Aydın ve bu işçi Aydın, son çare olarak Meclise geliyor ve sesini duyurmak için ne yapıyor arkadaşlar? Kendini yakıyor ve ölmek istiyor Sayın Bakanım.

İşte, değerli arkadaşlar, Sıtkı Aydın kendini yakalı ne kadar oldu? Bir yıl oldu ama bugün Sıtkı Aydın hâlâ mağdur. Değerli arkadaşlar, işte bu Sıtkı Aydın, bir Türkiye gerçeğidir ve AK PARTİ'nin Türkiye'ye getirdiği acı tablodur. İşte bu bütçede Sıtkı Aydın yok arkadaşlar. İşte bu bütçe, işçinin de, Sıtkı Aydın'ın da bütçesi değil arkadaşlar. İşte biz bunun için bu bütçeye sarayın bütçesi diyoruz arkadaşlar.

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de kayıtlı çalışanların yüzde 43'ü asgari ücretle çalışmakta ve asgari ücret miktarı 10 milyon çalışanı direkt ilgilendirmektedir. Bu sebeple asgari ücret, Türkiye'deki en büyük toplu sözleşmedir arkadaşlar.

Bugün TÜİK'e göre makyajlı enflasyon yüzde 25'tir ancak halkın gerçek enflasyonuysa yüzde 40'tır. 2018 başında aylık 427 dolar alan bir asgari ücretli bugün 298 dolar almaktadır arkadaşlar. Yani asgari ücret dolar bazında yüzde 30 erimiştir ve neredeyse Çin düzeyine gerilemiştir arkadaşlar. Bugün asgari ücret, açlık sınırının altındadır ve sefalet ücretidir arkadaşlar.

Evet, değerli arkadaşlar, bugün asgari ücretten vergi ve SGK primi olarak kaynağında yapılan kesintiler 426 TL'dir. Yine asgari ücretlinin dolaylı olarak ödemiş olduğu vergi ise 269 TL'dir ve bir ayda asgari ücretlinin brüt maaşından 695 TL kesinti yapılmaktadır ve yıllık toplamı da 8.340 liradır arkadaşlar. Ama değerli arkadaşlar, bir de burada Man Adası'ndan 5 sterlinlik şirketten 15 trilyon lira çıkartanlar var arkadaşlar. Bunlar ne kadar vergi ödemiş, ona bakıyoruz; evet, 15 milyon dolar yani 80 trilyona karşı ödenen vergi sıfırdır arkadaşlar, sıfır. (CHP sıralarından alkışlar)

RECEP ÖZEL (Isparta) - O davaları kaybettiniz ya, sendika adına da ödersin bak.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Devamla) - Evet, asgari ücretli bir yılda 8.340 TL öderken Mancılar devlete tek kuruş ödememiştir değerli milletvekilleri.

RECEP ÖZEL (Isparta) - O davaları kaybettiğinizi anlat, Man davasını kaybettiğinizi. Genel Başkanın davaları kaybetti.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Devamla) - Vicdanınıza sesleniyorum değerli milletvekilleri: Adalet bunun neresinde? İnsanlık bunun neresinde? Vicdan bunun neresinde? İşte biz bunun için bu bütçeye "işçinin bütçesi değil" diyoruz, işte bunun için bu bütçeye "tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin bütçesi" diyoruz.

Değerli milletvekilleri, asgari ücret en az net 2.200 TL olmalı ve asgari ücretten vergi alınmamalıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Devamla) - İşte biz bunu CHP'li belediyelerde yaptık arkadaşlar; CHP'li belediyelerde asgari ücret net 2.200 TL'dir arkadaşlar, net. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) - Hani, nerede?

BAŞKAN - Arkadaşlar, hatibin sözünü kesmeyelim.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Nerede yaptın ya? Belediyeleriniz para ödeyemiyor, para; para ödeyemiyormuş belediyeleriniz.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Devamla) - Asgari ücretlilere hayırlı olsun, net 2.200 TL arkadaşlar.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Para ödeyemiyormuş ki, maaş ödeyemez.

BAŞKAN - Arkadaşlar, başka kişiye söz vermedim, lütfen.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bugün 12 milyon emeklinin yüzde 70'i asgari ücretin altında maaş almakta ve maaşlardan hastane ve ilaç katkı payı kesilmektedir. Yüzde 80'i borç batağındadır emeklinin, 4 milyon emekli ya çalışmaktadır ya da iş aramaktadır. Sizin tuzunuz kuru tabii, bilmeyebilirsiniz bunları. Emeklilerin maaşları günden güne erimektedir arkadaşlar. İşte biz bunun için diyoruz ki bu bütçe emeklinin bütçesi değildir, tuzu kuruların bütçesidir.

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - 190 bin lira tazminat davası, 190 bin lira.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Devamla) - Evet, değerli arkadaşlar, bu bütçede Sayın Cumhurbaşkanı kendisine yüzde 26 zam yapmıştır, 10 bin de emekli maaşı vardır; asgari ücretin 25 katı kadar ücret almaktadır. Tabii ki bizim, Sayın Cumhurbaşkanının maaşında gözümüz yok ancak emekliye, işçiye, memura ne kadar zam yapacaksınız?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÜNAL DEMİRTAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, eğer Cumhurbaşkanınız kadar zam yapılması isteniyorsa emeklinin, işçinin, memurun maaşına da en az yüzde 26 zam yapılmalıdır arkadaşlar.

Saygılarımla. (CHP sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar)