Konu:Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın "Üç hilali de gösteren fotoğrafları sergilemek provokatif bir davranıştır ve alçaklıktır." ifadesinin kabul edilemez olduğuna ve milletvekillerinin temiz dil kullanmaya özen göstermesi gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:34
Tarih:16/12/2018


Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın "Üç hilali de gösteren fotoğrafları sergilemek provokatif bir davranıştır ve alçaklıktır." ifadesinin kabul edilemez olduğuna ve milletvekillerinin temiz dil kullanmaya özen göstermesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, biraz önceki tartışmayla ilgili daha önce özellikle operasyonlar sırasında kimi asker ve polislerin kullandığı sembollerle ilgili Genelkurmay Başkanlığının yayınladığı bir açıklama var. Askerî işaret ve sembolleri ile armalarla ilgili düzenleme hatırlatılıyor hem polisler hem askerler için ve hangi sembollerin kullanımının izne tabi olduğu, hangilerinin yasak olduğu çok net ifade ediliyor ve gerek birtakım İslami grupların sembolleri gerekse Türk milliyetçiliğinin sembollerinin kullanılmasının yasak olduğu belirtiliyor; bu, işin hukuki boyutu. Bayrak Kanunu da bu konuda çok nettir ve bayrağı her yerde kendi özel durumu, kendi siyasal görüşü için kullanmanın kendisi de kabul edilemez.

Siyaseten bunu tartışıp tartışmamamız ayrı bir konu ama biraz önce, milletvekilimizin konuşmasıyla ilgili, Sayın Akçay'ın...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Akçay'ın sözlerinin doğrudan milletvekilimizi hedef almadığını düşünüyorduk ama tutanaklardan baktığımızda şu cümleyi aynen görüyoruz; yani "Orada bu fotoğrafı göstermek provokatif bir davranıştır ve alçaklıktır."

Şimdi, biz burada seviyeyi yüksek tutma konusunda galiba grup başkan vekilleri olarak daha sorumluyuz. Vekillerimizin zaman zaman tecrübesizlikten kaynaklı, öfke ya da duygularını kontrol edememekten kaynaklı kimi davranışlarını da frenlemek, engellemek, düzeltmek ve burada elbette ki katılmadığımız görüşleri birlikte olgunca tartışmayı başarmak zorundayız. Dolayısıyla, bu ifade kesinlikle kabul edilemez bir ifadedir. Bu konuda kendisinin muhtemelen bir açıklaması olacaktır. Biz nasıl temiz dil konusunda bir bütün olarak hepimiz dikkat gösteriyorsak bunun bizim payımıza düşen kısmı konusunda da diğer partilerin aynı özeni göstermesini bekliyoruz.

Teşekkür ederim.