Konu:İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, Maraş milletvekillerine ve Maraşlılara yaptığı çağrının acıları birlikte analım, birlikte hatırlayalım ve tekrarlamayalım duygusu taşıdığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:34
Tarih:16/12/2018


İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, Maraş milletvekillerine ve Maraşlılara yaptığı çağrının acıları birlikte analım, birlikte hatırlayalım ve tekrarlamayalım duygusu taşıdığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, öncelikle, tabii, kürsüdeki konuşmanın maksatla ilgili bağlamını koparmak gereksiz bir gerilime sebep olur. Elbette ki provokasyonlar birtakım sembollerle kamplaşmayı, gerilimi, çatışmayı hazırlamak için yapılır. Burada bir partiyi ya da geçmişte bir sembolü hedef gösteren bir konuşma akışı yok; tam tersine, bunların provokasyona zemin oluşturduğu, çatışmayı hazırladığı, işte, cuma günü duvarlara asılan semboller üzerinden, buna dikkat çeken bir konuşmadır.

Diğer boyutu ise işin, acıları hatırlama konusunda ise bugüne kadar bütün insanlığın ortak bulduğu iki tane yöntem var acı olaylarla ilgili; birisi onarıcı adalettir, diğeri yüzleşmedir. Acıları hatırlamak acıları yarıştırmak için değildir, yeniden öfkeyi, nefreti uyandırmak için değildir, bir daha benzer hatalar yapmamak içindir. Bu ülkenin tarihinde en bilinen, sonra kamu görevlilerinin kabul ettiği benzer bir olay -çok daha büyük ölçekte- ve belki de en kritik olay 6-7 Eylül olaylarıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Atatürk'ün Selanik'te evinin yakıldığı iddiası İstanbul'da yayılmış, bir gazete haber yapmış, bunun üzerine, İstanbul'da yaşayan Rumların, Ermenilerin iş yerleri, evleri yakılmış, tacizler yapılmış, yağmalar gerçekleştirilmiştir ve 6-7 Eylül Türkiye tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Bu ve sonraki olaylarla ilgili elbette ki yüzleşme ve bunların tekrarlanmamasına dair bir iradenin gelişmesi önemlidir. Sayın Başkan, Yugoslavya iç savaşı birlikte yaşayan 3 halkın, 3 toplumun bir süre sonra komşunun komşuyu katletmesi, tecavüz etmesi, kamplarda her türlü ağır işkenceyi yapmasıyla sonuçlanmış bir vakadır. Bu topraklarda farklı kimlikler, kültürler birlikte yaşıyor. Dolayısıyla, bu davet de zaten aslında bunu bir propagandaya dönüştürme niyeti taşımıyor, hangi partiden olursa olsun bu acıları birlikte analım, birlikte hatırlayalım ve tekrarlamayalım duygusunu taşıyor.

Teşekkür ediyorum.