Konu:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:34
Tarih:16/12/2018


2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA DEMİR (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İçişleri Bakanlığımızın 2019 yılı bütçesi üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Bakanlığımız, görevlerini yerine getirirken çağdaş kamu yönetiminin önde gelen ilkelerinden olan şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışı içerisinde, vatandaş memnuniyeti, yerindelik ve katılımcılık esaslarına dayanan bir politika izlemektedir.

Bakanlığımız, güçlü teşkilat yapısıyla mevcut bütçe kaynaklarını en etkili ve ekonomik kullanarak vatandaşlarımıza güvenlikten nüfus hizmetlerine, sivil toplumdan yerel yönetimlere kadar her konuda teknolojiyi de kullanarak modern yönetişim ilkelerine uygun bir anlayışla hizmet vermektedir.

Değerli milletvekilleri, Bakanlığımız devlet-vatandaş ilişkilerinde verimliliği ve memnuniyeti esas alarak bürokrasiyi ve zaman kayıplarını en aza indirmek için çalışmaktadır. Görev ve hizmetleri yerine getirirken aynı zamanda, kamu kaynağının etkili ve verimli kullanılmasına azami ölçüde dikkat etmektedir.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra, bölgemizin içinde bulunduğu coğrafyanın sıkıntılarıyla da uğraşmaya devam eden ve bölgemizin yeni ve zor durumundan kaynaklanan dünya çapındaki kitlesel göç ve aynı zamanda terör belasıyla da başarılı ve proaktif bir mücadele vermektedir.

Devletlerin birinci önceliği kamu hizmetlerini, kamu düzenini ve güvenliğini sağlamaktır. Terör, özgürlüklerin ve kalkınmanın önündeki en büyük engeldir. Bölgemizde planlanan terör oyunları etnik ve mezhepsel ayrışmayı körükleyerek sınırları değiştirmeyi hedeflemektedir. İnanç birliğimiz ve bin yıllık kardeşliğimiz bu planlara, bu oyunlara fırsat vermeyecektir. Amacımız, terörü bütün yönleri ve sonuçlarıyla ortadan kaldırmaktır. Güvenliği öncelerken güvenlik-özgürlük dengesi içerisinde ve bundan asla taviz vermeden bölgelerimiz arasındaki kalkınma ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını da ortadan kaldırmak için tam on altı yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Terörün istismar alanlarını ortadan kaldırıyoruz. Milletin huzur ve refahını daha da yukarılara taşıyoruz. Ülkemizin her alanında arkasında millet olan gerçek demokrasiyi hâkim kılıyoruz. Bakanlığımızın "gününden ve geleceğinden emin Türkiye" vizyonuyla belirlemiş olduğu politikalara her geçen gün daha da yaklaştığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde bir diğer önemli sorun da maalesef uyuşturucu sorunudur. Gençlerimizin ve ailelerinin huzurunu kaçıran, gençlerimizin beden sağlığını, ruh sağlığını bozan bu kötü alışkanlıklarla Bakanlığımız kararlılık içerisinde mücadele etmektedir. Bu mücadeleyi İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadele politikası kapsamında bir politika hâline getirmiştir. Bu politikanın uygulanmasıyla uyuşturucunun arzı ve kullanımının önlenmesiyle ilgili çalışmalar yapılmış, 2019 yılında yapılan operasyonlarla büyük miktarda uyuşturucu ele geçirilmiştir.

Arzın önlenmesi yanında talebin önlenmesi için, uyuşturucunun zararlarıyla ilgili toplumun ve de özellikle gençlerin bilgilendirilmesi için çalışmalar durmadan devam etmektedir ve bu çalışmalar projelerle de desteklenmektedir. Milletimize, milletimizin geleceği gençlerimize musallat olan bu illetle topyekûn mücadele etmek hepimizin görev ve sorumluluğudur. İçişleri Bakanlığımızın yurt içinde terör ve uyuşturucuya karşı verilen mücadeledeki başarısını görmezden gelmek mümkün değildir.

Sayın Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde millî politika hâline gelen savunma sanayimizin gelişmesiyle yapılan millî ve yerli silahlarla terörün inine giren güçlerimiz, uyuşturucuyla mücadele konusunda da büyük başarılar elde etmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Demir, tamamlayalım lütfen.

MUSTAFA DEMİR (Devamla) - Başta Sayın Bakanımız nezdinde tüm güvenlik güçlerimizi kutluyoruz.

Değerli milletvekilleri, 15 Temmuz gecesi demokrasi ve millî iradeye yapılan hain saldırı, ülkenin hak ve hürriyetlerine yapılmış büyük bir saldırıdır. Bu, vatanın aziz topraklarını işgal ve bölme girişimidir.

Bu saldırıya, başta Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Gazi Meclisimiz ve aziz milletimiz fırsat vermemiştir ve bundan sonra da asla fırsat vermeyecektir.

Bu süreçte, bayrağı ve vatanı için canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yâd ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Vatandaşlarımızın, modern bir toplumda huzur ve güven içerisinde bir yaşam sürdürebilmesi için Bakanlığımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyor, 2019 yılı bütçesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)