Konu:Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın 10 Sıra Sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi İle 11 Sıra Sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Beşinci Tur Görüşmelerinde Aleyhte Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:15/12/2018


Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın beşinci tur görüşmelerinde aleyhte yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Şimdi, sayın konuşmacıyı şuradan gelirken...

AYDIN ÖZER (Antalya) - Dışarıdan geliyorsunuz "Sataşma var." diyorsunuz ya!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben her daim dinliyorum.

BAŞKAN - Arkadaşlar, bir dinleyelim, lütfen.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Zaten sayın konuşmacı o kadar bağırıyor ki inliyor her taraf, duymama imkânınız yok, şuradan her kelimesini duydum.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Ne güzel işte, duymuşsunuz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Söylediği şey şu: "Hangi fabrikayı açtınız?" Ya, bu ülkede her gün açılış var. (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, lütfen...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Her gün bu ülkede, bir ilde bir açılış var, her gün. Hâl böyle olunca... (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, lütfen, Sayın Grup Başkan Vekilini dinleyelim arkadaşlar, lütfen...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bütün hayatı faizle mücadeleyle geçen bir kişiye tefecilik suçlaması yapıyorsunuz, yani bunu aynen iade ediyorum. (CHP sıralarından gürültüler) Biz gelinceye kadar bu ülke nasıl tefecilerin elindeydi, 2001'de nasıl bir kriz olmuştu, hatırlatmak istiyorum. Kendi rollerinize bakın, hangi tefecilerle, geçmişte ne yaptınız, ona bakın. (CHP sıralarından gürültüler) Buralarda böyle çığlık çığlığa konuşarak hiçbir şey elde etmeniz mümkün değil.