Konu:Meclisin Genel Adabını, Sükûnetini Bozan Bir Eylemi Hoş Karşılamalarının Mümkün Olmadığına İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:15/12/2018


Meclisin genel adabını, sükûnetini bozan bir eylemi hoş karşılamalarının mümkün olmadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Sayın grup başkan vekilimize -CHP grup başkan vekiline- şunu ifade etmek istiyorum: Burada yönteme itirazımız var, soruya bir itiraz yok zaten. Olsun, daha çok olsun, hedefe ulaşmak için ortak sorularımız olsun ama lütfen, Meclisin İç Tüzük'üne uygun olmayan yöntemlerle yapılan bu tarz eylemleri de meşru addetmeyelim. Demokrasinin sınırları içerisinde -biraz evvel ifade ettim- tekil şeyler olabilir ama evvelden hazırlanmış, böyle bir eylem tarzında hazırlanmış bir üslupta ortaya konulan bu tarzı, Meclisin genel adabını, sükûnetini bozan bir eylemi hoş karşılamamız mümkün değil. Bir kez daha altını çiziyorum; sorulara evet, yönteme hayır.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.