Konu:Chp Grubu Tarafından Açılan "istifa" Yazılı Pankarta İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:15/12/2018


CHP Grubu tarafından açılan "İstifa" yazılı pankarta ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Evet.

Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum. Uzun bir gün geçirdik, Ulaştırma Bakanımızın konuşmasını beklerken biraz evvel Meclisimizde önce Sayın Engin Özkoç'un bir konuşması ve akabinde de CHP Grubu topluca bir eylem -diyelim- yapmış oldular. Şimdi bu olay karşısında bu Mecliste bulunan herkesin en az derecede -öyle diyelim, daha fazlasını herkes yapabilir- eş değer düzeyde çok üzgün olduğunu düşünüyorum. Her birimiz çok üzgünüz. Hayatını kaybeden herkes için her birimiz çok üzgünüz ve önemsiyoruz, ben de önemsiyorum. Buraya geldiğimde Sayın Bakana, ilk sorduğum şey: "Nasıl oldu, niçin oldu?" Bu sorular Türkiye'nin ortak sorunları. Vefatlar karşısında muhalefetin daha çok üzüldüğünü, bizim daha az üzüldüğümüzü asla söyleyemeyiz. Her birimiz, belli bir anlamda, en azında bir sınırda fevkalade üzgünüz. Şimdi böyle bakıldığı zaman bu olay karşısında mesele, nasıl bu olay oldu? Bunu nasıl engelleyebiliriz? Bu ölümlerin, acıların önüne geçecek bir şov yapmayı doğru bulmuyoruz. Elbette ki arkadaşlarımız tepki gösterebilirler, 1 arkadaşımız, 2 arkadaşımız pankart da açabilirler ama Meclis İçtüzüğü'nün 160'ıncı maddesinin (6)'ncı fıkrası bu tarz pankart açmayı, toplu eylem yapmayı Meclisin çalışma üslubu açısından, adabı açısından zaten Tüzük'e uygun bulmuyor. Bu manada, bu tarz çalışmalarda, bu tarz eylem olacaksa eğer illa, bunun böyle toplu değil, bireysel olmasının bir anlamı vardır. O zaman biz şuna inanırız grup olarak: Hakikaten önceliklenen "Ne oldu? Nasıl oldu ve nasıl düzelebilir?" sorusu fakat ben görüyorum ki sorunun anlamı yok.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin.

Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, bitiriyorum.

Görüyoruz ki soru mu önemli, cevap mı önemli? Şu an bakıyorum ki... Aslında bence ikisi de eş değer önemdedir, soru ve cevap eş değerdir benim gözümde. Buradan bakıldığında amaç soruyu sormak ama cevabı merak etmemek. CHP Grubunun -grup başkan vekili, sağ olsun, burada- bütün grubun biraz evvelki bir anlamda sordukları sorunun cevabını burada ben dinlemelerini arzu ederdim. O manada, ben her birimizin çalışma sistematiği açısından Meclisin kurallarına uyan bir çalışma içerisinde olmamızı ve bugün burada sayın bakanlar var, kendilerine de hakikaten "Bu konuya dair ne yaptılar?" gibi sahici sorularla yön vermeyi anlamlı buluyorum.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Sayın Başkan...