Konu:TCDD'nin Türkiye'nin en borçlu kurumu hâline getirildiğine, İstanbul-Ankara hızlı tren hattının tamamlanıp tamamlanmadığını öğrenmek istediğine, TCDD eski Genel Müdürünün yanlış bilgilendirdiğine ve özür dilemesi gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:15/12/2018


TCDD'nin Türkiye'nin en borçlu kurumu hâline getirildiğine, İstanbul-Ankara hızlı tren hattının tamamlanıp tamamlanmadığını öğrenmek istediğine, TCDD eski Genel Müdürünün yanlış bilgilendirdiğine ve özür dilemesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Teşekkür ediyorum.

İki gün önce, gerçekten çok kötü bir kazayla karşı karşıya kaldık ve insanlar hayatlarını kaybetti. Aslında bu kazanın baş sorumlularından birisi de biraz evvel kürsüde konuşan Devlet Demiryolları eski Genel Müdürü. Bakın, Pamukova kazasını hatırlıyoruz, "hızlandırılmış tren" dediniz, insanların canına kıydınız orada.

SÜLEYMAN KARAMAN (Erzincan) - Siz dediniz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Tavşancıl tren kazasını hatırlıyorsunuzdur, döneminiz içerisinde ve Çorlu; hemen, Çorlu'nun da peşinden Marşandiz İstasyonu'nda insanlarımızın hayatını kaybettiği kazalar yaşadık. Bunun baş sorumlusu aslında TCDD Genel Müdürüdür ve siz aslında makasçıyı hapse yolluyorsunuz, TCDD Genel Müdürünü Meclise yolluyorsunuz, ödüllendiriyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

Bu kazaların baş sorumlusu TCDD Genel Müdürüdür, onun döneminde yapılmıştır. Çok da garip şeyler söyledi. Bu kazaya ilişkin özür dileyeceğine, bu üretimlerde bu yapılar yapılırken bazı şovlara dönük talepler olduğunu dile getirip de istifa etmesi gerekirken...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin, tamamlayın.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - ...veya özür dilemesi gerekirken burada, kalkmış, "Elli yıldır aynı hikâyeyi okuyorlar, elli yıldır şöyle olmuş, böyle olmuş." diyen bir milletvekili ve eski genel müdürü dinledik.

Sevgili arkadaşlar, Demiryollarını Türkiye'nin en borçlu kurumu hâline getirdiniz, en borçlu kurumu hâline getirdiniz. Bakın, yük taşımacılığını neredeyse sıfırladınız, yolcu taşımacılığında bir yolcu artışınız yok yani başarı hikâyesi yok. Doğru, İstanbul'dan Ankara'ya kadar yaptınız ama Sayın Genel Müdüre soruyorum, çoluk çocuğunun üzerine soruyorum: İstanbul-Ankara Hızlı Tren Hattı tamamlanmış mıdır? Bunun cevabını versin. Gelsin kürsüye, desin ki: "Evet, tamamlanmıştır İstanbul Ankara Hızlı Tren Hattı."

Sinyal sisteminden bahsediyor, bir de TMİ Sistemi'nden bahsediyor.

BAŞKAN - Toparlayalım yani Sayın Akar.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Toparlıyorum.

Evet, konvansiyonel hatlarda, tek hatlarda TMİ Sistemi kullanılıyor -hayatım trenlerde geçti, öğrencilik yıllarım- ama dünyanın hiçbir yerinde sinyalizasyonu olmayan hızlı tren sistemi yok arkadaşlar, yok.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bu Devlet Demiryolları eski Genel Müdürü hem halkımızı hem Meclisimizi yanlış bilgilendiriyor. Kendisini özür dilemeye davet ediyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)