Konu:Stk'lerin Basın Açıklaması Yapması Yasaklandığı Gibi Kendi Üyeleriyle Kapalı Alanda Yaptıkları Etkinliklerin Hukuksuz Şekilde Kamerayla Kaydedildiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:15/12/2018


STK'lerin basın açıklaması yapması yasaklandığı gibi kendi üyeleriyle kapalı alanda yaptıkları etkinliklerin hukuksuz şekilde kamerayla kaydedildiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUAZZEZ ORHAN (Van) - Teşekkür ediyorum Başkan.

"OHAL kalktı." dediniz ama toplumsal kesimlerin ve STK'lerin toplumsal sorunları ya da kendileri ve üyeleriyle ilgili sorunları dile getirmek ve kamuoyuna duyurmak için en demokratik hak olan basın açıklamaları maalesef ki valiliklere verilen OHAL yetkileriyle yasaklanmaktadır.

Van ve bölge illerinde aylık ya da haftalık olarak eylem ve etkinlikler ile etkinliklerin yapılacağı yerlerle ilgili yasaklama genelgeleri çıkarılmakta ya da valilik iznine bağlanmaktadır. İzin taleplerinin tümü de olumsuz sonuçlanmaktadır. AKP dışında hiçbir STK derdini kamuoyuyla paylaşamamakta, duyuramamaktadır. Valilik genelgelerinde "STK ve kurumların kapalı alanlardaki kendi kurul ve üyeleriyle yaptıkları etkinlikler hariç" denmesine rağmen, STK'lerin kendi üyeleriyle kapalı alanda yaptıkları etkinlikleri bile izne tabi tutularak ve suç teşkil edebilir ihtimaliyle hukuksuz bir şekilde kamerayla kaydedilmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.