Konu:Müslüman Olmadığını Beyan Ederek Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersine Girmeyenlerin Uğradığı Mağduriyetin Giderilmesi İçin Önlem Alınması Gerektiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:15/12/2018


Müslüman olmadığını beyan ederek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine girmeyenlerin uğradığı mağduriyetin giderilmesi için önlem alınması gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUMA ÇELİK (Mardin) - Çok etnisiteli, çok kültürlü, çok dilli ve çok dinli Türkiye'de bu çoğunluğa uymayan tekçi anlayışla Türk-İslam-Sünni kimliğe dayalı eğitim müfredatı içerisinde bulunan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi zorunludur. Türkiye'nin doğal dokusuna uymayan bu durum zaman içerisinde değiştirilmeye çalışıldı. Yapılan bu değişiklikle din kültürü ve ahlak bilgisi dersi Müslüman olmayan öğrenciler için zorunlu olmaktan çıkarıldı. Ancak bu durum sorunu çözmemiş, daha büyük bir haksızlığı ortaya çıkarmıştır. Evet, bugünkü uygulamada Müslüman olmadığını beyan edenler bu derse girmiyor. Ancak bu derse girmeyenler merkezî sınavlarda bu derse ilişkin soruları cevaplandırmadıkları için hem aldıkları puanlarda hem genel ortalamalarda ciddi kayıplara ve haksızlıklara maruz kalıyorlar. Ortaya çıkan bu haksız durumun giderilmesi için acil önlem alınması ve bu dersin değerlendirmelerin dışına çıkarılması gerekmektedir.