Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:15/12/2018


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Şöyle toparlamak istiyorum, aslında daha uzun söz hakkım da yine olsun ama benim Engin Altay'ın konuşmasından anladığım, her birimiz Türkiye'de geriye dönük olarak bütün darbelerden rahatsızız, bütün darbeleri kınıyoruz, yanlış buluyoruz, hukuksuz sokağa çağrıları da aynı oranda haksız buluyoruz. En azından bu konuda hemfikir olduğumuzu belirterek devam edelim istiyorum. Ama daha sonra geriye dönük olarak tarih anlamında belki konuşma imkânımız olur.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.