Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşmasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:15/12/2018


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; sayın mevkidaşım yine aynı yönde bir konuşma yaptı. Konuşmamı eğer dinlemiş olsaydınız...

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Siz de benimkini dinleseydiniz.

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - Dedim ki: Biz sokaktan korkmuyoruz, çünkü zaten sokakta siyaset yaparak buralara geldik, biz eylem yapa yapa geldik buralara, hayatımız böyle geçti.

NURAN İMİR (Şırnak) - Parti binalarımızı basacak kadar korkuyorsunuz.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, dinleyelim lütfen.

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - Şimdi, geldiğimiz noktada şunu ifade ediyoruz: Barışçıl anlamda yapılan, hukuka uygun yapılan bütün gösteriler zaten demokrasilerde serbesttir ama siz sokağa hukuksuzluk için çağırıyorsanız işte o zaman bir sorun var demektir.

TUMA ÇELİK (Mardin) - Yok mu sorun Türkiye'de? Türkiye'de sorun yok mu?

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - O sebeple bizim açımızdan birkaç tane aşaması var: Seçimlerde oy kullanmak tepkinizi göstermenin bir yöntemidir, barışçıl eylem yapmak hukuka uygun bir yöntemidir, bunların hiçbirine itirazımız yok ama siz şunu söylüyorsunuz, diyorsunuz ki: "Sokağa çıkan insanlar 15 Temmuzda vatanı kurtardı." Amenna. Peki, kimin davetiyle çıktılar sokağa? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle çıktılar.

TUMA ÇELİK (Mardin) - Allah Allah!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Ben davetsiz çıktım, davetsiz.

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - Şunu görmemiz lazım: Daha evvel Türkiye'de bunun bir örneği yok.

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) - İftira atıyorsun, iftira!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Davetsiz çıktım.

BAŞKAN - Bir saniye değerli arkadaşlar.

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - Siz 1960'da darbecileri sokağa çağırdınız. Adnan Menderes'le ilgili yapılanları Türkiye unutmadı daha. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bunların hepsi hafızamızda.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Ayıp, ayıp!

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, lütfen...

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - O sebeple, Sayın İslam, cümlemi bitirmek istiyorum, oturur musunuz lütfen.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Bakın, hayır, Erdoğan'ın nerede olduğunu bilmeden davetsiz çıktım.

BAŞKAN - Sayın İslam, lütfen oturun yerinize.

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - O sebeple siz insanları sokakta teröre çağırıyorsunuz Gezi'de olduğu gibi, terör yapmaya çağırıyorsunuz. Barışçıl anlamda ne yaparsanız arkasındayız, hukuken ne yaparsanız arkasındayız, seçmene dönük olarak yapılan seçim kampanyası adına her şeyin arkasındayız.

TUMA ÇELİK (Mardin) - Ya, milletvekillerimiz hapishanede. Ne diyorsunuz siz ya?

ÖZLEM ZENGİN (Devamla) - Sokaktan asla korkmuyoruz ve o sebeple de bu söylenenlerin hepsini reddediyorum. Bu dille siz bu ülkeyi bölmeye çalışıyorsunuz.

Teşekkürler. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler, sağ olun.