Konu:Toplumda Bir Ayrışma Olduğuna İnanmadığına, Sokağa Çıkmanın Yöntemlerinin Belli Olduğuna İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:15/12/2018


Toplumda bir ayrışma olduğuna inanmadığına, sokağa çıkmanın yöntemlerinin belli olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, izninizle cevap vermek istiyorum sayın mevkidaşımıza.

Çok bağırdılar kendisi ama bağırmak tabii haklı kılmıyor insanları.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Vay, vay, vay! Bağıran Cumhurbaşkanı.

BAŞKAN - Sayın Zengin, yalnız...

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Ses tonuma da ben karar vereyim ya, ona da mı siz karar vereceksiniz?

BAŞKAN - Bir saniye...

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Allah Allah! Ses tonuma da karışıyorlar ya!

BAŞKAN - Yani, açıklamalarınızı 60'a göre yerinizden veriyorum. Ben bunu bir sataşma olarak da değerlendirmedim. Siz de bir açıklama yapın elbette ki.

Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben öyle telakki ediyorum, sataşmanın ötesinde telakki ediyorum.

Şimdi, ben toplumumuzda bir ayrışma olduğuna inanmıyorum ama bu konuşma üslubu bence evet, bölüyor yani Sayın Altay'ın bu üslubu -bağırarak- işte bu tarz bölüyor, insanlarımızı bölüyor çünkü siyaseti bu şekilde yapıyor olmak... (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, susalım lütfen.

Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - ...siyaseti bu hâliyle anlatıyor olmak bölüyor.

Evet, demokratik haklarını insanlar kullanırlar, bunun envai türlü yolu var. Bence de en temel yolu oy vermek.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bugüne kadar milletimiz defaatle bu manada hakkını kullandı. Üç gün sonra seçimler var. Burada da demokratik olarak eğer varsa tepkisi zaten ortaya koyacaktır.

Sokağa da çıkabilir, bunun da yöntemleri bellidir sokağa çıkmayla alakalı ama daha evvel Gezi'den yola çıkarak özel bir kampanya yapmak şartıyla özel bir kampanyanın parçası olarak medyada, basında sokak kışkırtıcılığı yapmak ile demokratik hakkı kullanmayı ayırt etmek gerekiyor.

Bu manada, biz ne sokaktan ne seçmenden ne tepkiden, hiçbirisinden kaygı duymuyoruz; tam tersine, bunları kale alıyoruz, ciddiye alıyoruz ve siyasetimizi de muhataplarımızı dinleyerek yapıyoruz. Karşılığı da ortada senelerdir.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)