Konu:Erzurum'dan Doğu Anadolu Bölgesi'ne Yapılan Uçak Seferlerinde Azalma Olduğuna Ve Uçak Sefer Saatleri İle Fiyatlarının Tekrar Gözden Geçirilmesini Ulaştırma Ve Altyapı Bakanından Rica Ettiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:15/12/2018


Erzurum'dan Doğu Anadolu Bölgesi'ne yapılan uçak seferlerinde azalma olduğuna ve uçak sefer saatleri ile fiyatlarının tekrar gözden geçirilmesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanından rica ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (Erzurum) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan Beyefendi'ye bir ricam olacaktı. Başta şehrim Erzurum'a ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne yapılan uçak seferlerinde ciddi bir azalma mevcuttur. Şu anki uçak seferlerinin de saatleri hiç uygun ve kullanışlı değildir. Ayrıca fiyatların da çok yüksek olduğunu -bölgenin gelir seviyesini göz önünde tutarsanız- belirtmek isterim. Şehrim Erzurum ve bölge adına sizden fiyatların ve sefer saatlerinin tekrar gözden geçirilmesini rica ediyorum.

Teşekkür ederim, saygılar sunarım.