Konu:Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in 10 Sıra Sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi İle 11 Sıra Sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Beşinci Tur Görüşmelerinde Chp Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:15/12/2018


Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın beşinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Adıgüzel'in konuşmasında geçen birkaç konuyla alakalı cevap vermek ihtiyacı duydum.

Konuşmasının ana ekseninde, AK PARTİ hükûmetlerinin Kurtuluş Savaşı'nın olduğu ruhla muhalif olan, çelişen bir anlayıştan neşet ettiğini ifade eden cümleler kullandı. Bunu şiddetle reddediyoruz. AK PARTİ'nin felsefesi tamamıyla özgürlükçü, bu ülkenin bütün değerlerine sahip çıkan ama geçmiş değerlerini de reddetmeyen, geçmişten gelen bütün değerlerini sahiplenen bir anlayış üzerine şekillenmektedir. Bunu hassaten ifade ediyorum ve esefle kınıyorum. Yapılan politikaları bu ülkeye muhalif değerler olarak addetmek fevkalade yanlıştır, itiraz edilebilir ama bunları kıyaslarken kullanılacak argümanları çok dikkatli telakki etmek lazım. Kaldı ki ifade ettiler "Atatürk'e küfrettirmek üzere para vermek, yevmiye vermek" tabirini de hassaten Mustafa Kemal...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Teşekkür ederim.

Şunu unutmamak lazım: Kuvayımilliye hareketi başladığı zaman pek çok farklı fikriyata sahip insanlar bir araya gelerek bu ülkenin kurtuluşunu sağladılar. Bugün de böyle, bugün Mecliste her birimiz farklı fikirlerdeniz ama herhâlde ülkemizin bağımsızlığı konusunda her birimiz hemfikiriz diye düşünüyorum milletvekili olmak hasebiyle. O sebeple, Mustafa Kemal'i sadece kendilerine ait bir değer olarak gören ve bizlerin ona dair bir yanlış yapılmasını kabul edeceğimizi düşünenler çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeler. Bizi doğru anlamak lazım. Ben bazen CHP'nin değiştiğini düşünüyorum ama bugün dinlediğim bu konuşmada, ne kadar... Böyle çekilen bir şey var, çekiliyor ve bıraktığınız anda aynı noktaya tekrar geri dönüyor; bunu bir kez daha görmüş oluyorum. İmam-hatip düşüncesinden korkmaktan, inanan insanların hissiyatından korkmaktan lütfen bahsetmesinler artık. Bizler hepimiz ortak değerlere sahibiz. İtirazlarını temel bir millî eğitime dair yaklaşımlar üzerinden dile getirsin arkadaşlarım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.