Konu:Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:15/12/2018


Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, kentimde oy alamıyor olabilirim -ben almıyorum, parti olarak hep birlikte giriyoruz- onlar kentimde büyükşehir belediye başkanlığını da alabilirler, milletvekili sayısını da çok çıkarabilirler; mesele o değil. Ben bir şey anlatmaya çalıştım, o duymayan kulaklarını, yıllarca anlattığımız bu yolsuzlukları duymamaya çalışmamalarını görsel olarak ifade etmeye çalıştım çünkü Bülent Turan biraz evvelki konuşmasında şunu söylüyordu: "Bütçeyi konuşun ve matematiksel olarak konuşun." Aha Bülent Turan sana, matematiksel bir konuşma.

HÜSEYİN YAYMAN (Hatay) - Evet, rakamlar yanlış.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Aha Bülent Turan sana, 4 dolar olan Avrasya Tüneli, niye 37 dolar? (CHP sıralarından alkışlar) Çık, bunu bana izah et, ben de sana gerekli cevabı veririm, hiç merak etme.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim.