Konu:İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:15/12/2018


İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, ben yöntem olarak da aslında her konuşmacıdan sonra tartışmaya taraf olmadığımı, doğru bulmadığımı dün de ifade ettim ama yani doğrudan grubumuzu ilzam eden bir yaklaşım olduğunda galiba cevap vermek bir zorunluluk.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU (İstanbul) - Vermeniz lazım.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Şimdi, siyaset sorunlar üzerinden yapılır. Sorunlara mesafe koyarsanız onun dışındaki mesafeleri çözemezsiniz, mesafeyi tartışamazsınız.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU (İstanbul) - Teröre mesafe Ayhan Bey, teröre mesafe; soruna değil, teröre.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Bir örgüt ana dille ilgili talepte bulunuyor diye, bir örgüt "tam bağımsız Türkiye" diyor diye, bir örgüt "demokratik cumhuriyet" diyor diye biz bu kavramlara mesafeli durmaya karar verirsek siyaset yapamayız. Yani biz örgütlerin nerede durduğunu değil, örgütlerin kullandıkları araçları tartışma konusu yapabiliriz. Yoksa gayet tabii, talebin kendisini siyaset zaten çözebiliyor olsa, sorun ortadan kalksa muhtemelen burada hiç bunları tartışıyor bile olmayacağız.

Bakın, bir milletvekilimizin haksız biçimde cezaevinde olmasına dikkat çekiyoruz; seçilmiş, değerli arkadaşlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bilgen, lütfen toparlayın.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Daha önce üç yıl boyunca neredeyse buradaki bütün partilerden milletvekilleri, CHP'li, MHP'li ve daha önceki partimizden milletvekilleri cezaevinde kaldılar, sonra yanlış ortaya çıktı ve tahliye oldular. Filistin cezaevinde milletvekillerinin önünde mangal yapıyorlar açlık grevi yaptığında Filistinli milletvekilleri değerli arkadaşlar. Bu yapılmıyor, evet, teşekkür ediyoruz duyarlılık için ama lütfen bir adım daha atın, en azından Enis Berberoğlu'nun hüküm özlü olmasına rağmen tahliyesini biz nasıl alkışladıysak Leyla Güven'in tutuklu olarak cezaevinde bulunmasının kabul edilemezliği konusunda da buradaki gruplar bir irade beyan etsinler, burası gerilmesin. Sizin mesafenizden kimsenin şüphesi yok ama demokrasiyle aranızdaki tutarlılık mesafesini lütfen sorgulayın.

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)