Konu:Cezaevinde de, toplumsal olaylara müdahalede de hukukun egemen olması gerektiğini savunduklarına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:15/12/2018


Cezaevinde de, toplumsal olaylara müdahalede de hukukun egemen olması gerektiğini savunduklarına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, aslında bizim söylediğimiz söz son derece net. Dedik ki, o gün bu işi yapanlar sonra da 15 Temmuzda bu çatıyı bombaladılar. Darbe başarılı olsaydı 250 kişi değil, belki de 2.500 kişi, 25 bin kişi hayatını kaybedecekti. Şimdi, aynı kişilerin o gün yaptıklarının da bir provokasyon olabileceğini, siyasi iktidarı zora düşürecek bir zemin oluşturmuş olabileceklerini neden konuşmayalım, neden tartışmayalım? Eğer gerçekten darbelere karşıysak, vesayete karşıysak, ülkenin siyasi irade tarafından denetlenmesi, yönetilmesini konuşacaksam bu niye bizi rahatsız etsin?

Bakın, 19 Aralıkla ilgili, Sayın Başkan, o dönemin iktidarını, siyasetçilerini tekrar tartışmak istemem ama o zaman İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, benim hatırladığım kadarıyla, gittiler ve cezaevlerinde bu olayın başka türlü çözülmesiyle ilgili temaslar kurdular, konuşuyorlardı...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - ...ve sorun çözülmek üzereyken öyle bir müdahale gerçekleşti ki iş makineleriyle cezaevlerinin duvarları yıkıldı. Veli Saçılık'ın kolu koptu, sonra da bu ülkeyi yönetenler Veli Saçılık'a dava açtılar, devletin iş makinesine zarar verdiği için. Şimdi, bunu uluslararası arenalarda savunmanın imkânı var mı? Bizim yasalarımızda "orantısız güç" ifadesi niye kullanılıyor o zaman? Cezaevine iş makinesiyle girmenin "güvenlik tedbiri" diye tarif edilebilir bir tarafı olabilir mi? Biz, gayet tabii, cezaevinde de hukukun, toplumsal olaylara müdahalede de hukukun egemen olması gerektiğini savunuyoruz. Bunun dışında "Her yol mübahtır." derseniz bunu hukuk devleti adına savunamadığınız gibi bunun bedelini bütün ülkeye yanlış yönetim dolayısıyla ödetirsiniz.

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)