Konu:Sözde F Tipi Cezaevlerinin Protesto Edilmesi Olarak Başlatılan Kalkışma Hareketinde Ödenen Bedellerden Sonra Türk Devletine, Türk Ordusuna Karşı Silah Çekenlerin Kutsanmasına Asla Müsaade Etmeyeceklerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:15/12/2018


Sözde F tipi cezaevlerinin protesto edilmesi olarak başlatılan kalkışma hareketinde ödenen bedellerden sonra Türk devletine, Türk ordusuna karşı silah çekenlerin kutsanmasına asla müsaade etmeyeceklerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Efendim, demin kürsüde hitap eden konuşmacı aslında birçok hususta itiraz etmemiz gereken bir konuşma yaptı.

FATMA KURTULAN (Mersin) - Partilerine sataşma var mı acaba? Ne oldu, neden dolayı söz aldı merak ediyorum?

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, bir saniye lütfen, Grup Başkan Vekili söz istedi, ona söz veriyorum.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Ben Genel Kurula hitap ediyorum ama merakı da gidereyim. Hayata dönüş operasyonlarını da burada büyük bir mağduriyet anlayışı içerisinde ifade ettiği için, hayata dönüş operasyonları sürecinde de Milliyetçi Hareket Partisinin içinde bulunduğu bir hükûmet söz konusu olduğu için ben bu noktada bir açıklama yapma ihtiyacını kendimde hissetmiş bulunuyorum.

Hayata dönüş operasyonları, sözde F tipi cezaevlerinin protesto edilmesi adıyla veyahut da ifadeleriyle başlayıp 20 cezaevinde eş zamanlı olarak başlatılan çok önemli bir kalkışma hareketidir. Bu kalkışma hareketine Türkiye'de herhangi bir adi mahkûm ve sair dışarıdan başka bir yapı katılmamış...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - ...bu kalkışma hareketini bizzat terörden dolayı cezaevinde yatanlar ve terör örgütünün uzantısı durumunda olanlar çıkarmışlar ve cezaevlerini yakıp yıkmışlardır. Bu kalkışmanın ortadan kalkması, bu düzensizliğin ortadan kalkması için Türkiye Cumhuriyeti devleti çok büyük bir bedel ödemiştir. Çok zorlu bir mücadeleyle o günün şartları içerisinde 10 bin civarında güvenlik görevlisiyle bu isyanın, bu kalkışmanın bastırılması için mücadele etmiştir. Bu mücadelenin tarafları Türkiye Cumhuriyeti devleti ve karşısında terör ve terörün uzantılarıdır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti devletinin çok yüksek bedel ödeyerek, şehitler vererek, mahalle aralarında, sokak aralarında, evlerin içerisinde, odalarda tuzaklanmış bombalarla Türk devletine...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım Sayın Bülbül.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - ...güvenlik güçlerine tuzaklar kurularak sözüm ona sivil kisvesi altında Türkiye Cumhuriyeti devletinde müstakil bölgeler, özerk bölgeler oluşturmaya çalışanların heveslerinin kursağında kaldığı bir süreçtir bu ama Türk milleti ve Türk devleti o süreçte çok büyük bir bedel ödemiştir. O ödenen bedellerden sonra, burada kalkıp da meskûn mahal operasyonları içerisinde Türk devletine, Türk ordusuna karşı silah çekenlerin kutsanmasına asla müsaade edemeyiz. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)