Konu:Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelere ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:33
Tarih:15/12/2018


Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelere ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, milletvekilimiz, yaşadığı şehirde tam bu tarihlerde yaşanan sürecin sonucunda hayatını kaybeden sivilleri ismen sayıyor. Şimdi, bir şehrin milletvekili kendi şehrindeki sivil ölümlerini gündemleştirmeyecek de burada ne için bulunacak? Bakın, biz güvenlik politikasıyla ilgili bir mantığı kabul etmek zorundayız. Çok açık bir ölçü -daha önce de burada paylaştım- hemen hemen bütün İslam fıkıhçılarının kabul ettiği, bir gemide 99 şaki bulunsa, bir tane masum bulunsa siz o 99 kişiyi cezalandırmak için o gemiyi batıramazsınız değerli arkadaşlar. 2 tane sokakta hendek var diye en ağır silahlarla şehri kuşatıp müdahale etmenin halkın, sivillerin hayatını hiçe sayan bir müdahaleyi terörle mücadele diye savunmanın imkânı yok.

SALİH CORA (Trabzon) - Şehitler hakkında niye konuşmuyorsun, 700'ün üzerinde şehidimiz vardı?

KEMAL ÇELİK (Antalya) - İki hendek mi?

FATMA KURTULAN (Mersin) - Evet, iki hendek.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Bekleyin, şimdi duyacaksınız arkadaşlar.

O günlerde bu olay gerçekleştiğinde Sayın Başkan, burada dedik ki: Aslında bir darbe hazırlanıyor. Oradaki askerler, pratikte, eski bildiğimiz genelgeden hareketle şehirleri valilerin değil, yerel yönetimlerin değil, siyasetçinin değil, askerin yönettiği bir pratiği hazırlıyorlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - "Bu, bir darbeye hazırlık." diye buradan, kürsüden ben, kendim en az 3 kez söyledim, şu anda cezaevinde bulunan Sayın Baluken'in bununla ilgili defalarca hatırlatması var.

Şimdi, bir tercih yapacaksınız, o gün hem bölge komutanı hem illerdeki komutanların şu anda tamamı FETÖ'den içeride, kim o gün yapılanları bugün burada savunuyorsa FETÖ'cülüğünü gizliyordur değerli arkadaşlar. Arkasındaysanız buyurun savunun. (HDP sıralarından alkışlar)