Konu:Türkiye'de uyuşturucu ticaretinin ve uyuşturucunun bu kadar yaygınlaşmasının sebeplerinin yanlış yerde arandığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:32
Tarih:14/12/2018


Türkiye'de uyuşturucu ticaretinin ve uyuşturucunun bu kadar yaygınlaşmasının sebeplerinin yanlış yerde arandığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, herhâlde burada özellikle gençlik hareketlerinden gelen, gençliğinden beri ülkeyle ilgili iddiası, hedefi olan, ütopyası olan ve "Bu ülkede nasıl daha insanca, onurluca yaşanır?" bunun mücadelesini farklı saflarda, farklı ideolojilerle vermiş herkesin bir düzen değiştirme ve zulüm, bası, haksızlık kim tarafından yapılıyorsa yapılsın... Yani 1968'de herhâlde AK PARTİ yoktu, o zaman da gençler, 1978'de de gençler, farklı çizgilerden benzer yaklaşımları ortaya koydular. Arkadaşımız konuşurken -gayet tabii eleştiri, tepki olur ama- uyuşturucuyla mücadele konusunda bir beyanda bulunuyor. Ben bizim partimizin gençlik kollarında uyuşturucuyla mücadele konusunun neredeyse 1'inci etkinlik gündemi olduğunu biliyorum. Bir de bunun MHP'de, Ülkü Ocaklarında olduğunu biliyorum, burada da kürsüde zaten kendileri ifade ettiler.

Devlet imkânlarıyla kamu görevi olarak yapılan faaliyetleri de önemsiyoruz ama Türkiye'de uyuşturucu ticaretinin, uyuşturucunun bu kadar yaygınlaşmasının sebeplerini eğer bizde ararsanız yanlış yerde arıyorsunuz.

Bakın, arkadan bir üyeniz sesleniyor, diyor ki: "Uyuşturucuyla mücadelede engel olmazsanız başarılı oluruz." Değerli arkadaşlar, uyuşturucunun neden bu kadar yaygın olduğu konusunda eğer ciddi bir analiz okumak istiyorsanız, yanlış hatırlamıyorsam on üç-on dört yıl önce Şevket Bülent Yahnici'nin tam sayfalık çok ciddi bir röportajı vardır. "Şevket Bülent Yahnici, Beyaz Toroslar ve uyuşturucu" yazdığınızda Google'dan o röportajı bulursunuz. Beyaz Torosların eskortluk yapıp uyuşturucu transferini sağladığını en üst merciden dile getirmiştir. Dünyanın her yerinde de büyük göz yummalar olmadan, çıkar şebekeleri dâhil olmadan bu işe, bu iş öyle sadece ayakçıların satışıyla falan gerçekleşmez.

Teşekkür ediyorum, sağ olun.