Konu:Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın yerinden sarfettiği "Yalana alışmışlar." ibaresinin bütün grubu ilzam ettiğine ve özür dilenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:32
Tarih:14/12/2018


Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın yerinden sarfettiği "Yalana alışmışlar." ibaresinin bütün grubu ilzam ettiğine ve özür dilenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, eğer bu büyük lafı eden milletvekili...

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Ya, savunuyorsanız söyleyin.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Evet, savunuyorsanız aynısını yaparız.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Bir saniye arkadaşlar...

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Ayhan Bey, çok özür dilerim, İlknur Hanım savunuyorsa söylesin.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Yok, arkadaşlar, zaten net bir karar verilecek bugün bu konuda.

Yani eğer konuşmacının konuşmasından bir tek cümle hatırlar ve onun da yalan olduğunu kürsüden ifade ederse ben özür dileyeceğim kendisinden. (HDP sıralarından alkışlar)

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) - Hadi, buyursun bakalım!

AYHAN BİLGEN (Kars) - Dinlediğiniz on dakikadan bir tek yalan cümle hatırlayıp konuşabilirseniz ben özür dileyeceğim. (HDP sıralarından alkışlar)

OYA ERONAT (Diyarbakır) - Pantolon olayı, mantolon olayı yalan, yalan.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Ama eğer bu özür gerçekleşmezse, ama bakın...

OYA ERONAT (Diyarbakır) - Tahir Elçi olayı yalan.

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) - Ne dediğini bile bilmiyorsun ya! Ne dediğini bile bilmeden laf atıyorsun sürekli.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan...

FATMA KURTULAN (Mersin) - Ayıp, ayıp ya!

AYHAN BİLGEN (Kars) - Bir saniye arkadaşlar...

Bazıları için yalan siyasetin...

TUMA ÇELİK (Mardin) - Kopya... Kopya...

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Kopya...

BAŞKAN - Ayhan Bey, sizin grubunuz...

AYHAN BİLGEN (Kars) - Arkadaşlar, bir saniye... Bir saniye arkadaşlar...

FATMA KURTULAN (Mersin) - Ayıp ya! Sınava girmeyecek, sınava girmez, girmez, merak etmeyin.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Ne notu verdiniz?

OYA ERONAT (Diyarbakır) - Tamam, tamam, çıkıyorum.

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Kendisi "Yalan." dedi ya, yalan dediğinin notunu verdi.

OYA ERONAT (Diyarbakır) - Yalan dediğinin notunu verdi.

BAŞKAN - Sayın Bilgen, grubunuz bir kere sizin konuşmanıza müdahale ediyor.

Buyurun Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, yalan, evet, siyasetin ne yazık ki sanki olağan, sıradan bir olgusu, bir parçası, hatta -eski ifadeyle- ayrılmaz hani mütemmim cüzü, bu hâle gelmiş, bunda herkesin payı olabilir. Ama ne ben kişisel olarak ne buradaki arkadaşlarımızın büyük kısmı her türlü eleştiriyi fikrimize, düşüncelerimize, yaklaşımımıza karşı yapabilirler ama "yalana alışmışlar" cümlesi bütün bir grubu ilzam eden bir yaklaşımdır.

Çok açık söylüyorum, biz çalmaya alışmadık, biz vurdumduymazlığa, utanmazlığa alışmadık, bunlara alışmadığımız gibi yalana da alışmadık, alışmayacağız. Onun için de bu ifadeyle ilgili ya özür dilenecek ya yalan olan ifade neyse hepimizi genelleyecek -sadece bu konuşmadan değil- o ifade çıkıp kürsüden paylaşılacak yoksa bol keseden canınızın istediği gibi orada oturup her çıkana laf atarak falan burada siyaset yapmayacaksınız. Tercih sizin, tercih grubunuzun değerli arkadaşlar.