Konu:Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın yerinden sarfettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:32
Tarih:14/12/2018


Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın yerinden sarfettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, konuşmacımızın konuşması sırasında, elbette ki nezaketi içerisinde, üslubuyla laf atmalar, sataşmalar bu Mecliste oluyor. Bunun elbette ki kabul edilebilir bir sınırı var ama bunu meslek hâline getirmek, alışkanlık hâline getirmek, neredeyse kendini ifade etmenin tek yolu hâline getirmek kabul edilebilir bir durum değil. Bunu kendine yakıştıran vekiller olabilir ama biz kimsenin şamar oğlanı değiliz. "Yalana alışmışlar." ifadesinin arkasındaysa grubunuz Muhammet Bey -çok açık söylüyorum- ben başka bir konuşma yapacağım, nelere alışıldığını tek tek sayacağım. Ama yok, bu ifadeden dolayı çıkıp grubumuzdan özür dilerse biz konuyu kapatmaya varız. Ama kendisi yine, tekrar kullandığı için söylüyorum, bakın, dün burada bir arkadaşımız fotoğraf çektirmek için herkesin yaptığı gibi birini çağırmıştı "Onları çekmenize gerek yok." ne demektir ya? Biz sizin lütfunuzla mı geldik buraya?

Siz sermayesinin bittiğini söylüyorsunuz konuşmacının, bir açın, hayat hikâyesini okuyun bakalım, o konuşmacının sermayesi neymiş? Siyasetçilerin iki sermayesi vardır Oya Hanım, dinleyin beni.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

OYA ERONAT (Diyarbakır) - Dinlerim dinlemem, size ne!

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - İki çeşit siyasetçi vardır: Bir "Sermayem derdimdir, servetim ahım." diyen siyasetçiler vardır, Oya Hanım ve grubumuzdaki arkadaşlarımız böyledir. Bir de Mehmet Akif'in, dönemindeki siyasetçiler için kullandığı "Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz bütün sermayesi." diyen siyasetçiler vardır. Tercih sizin. (HDP sıralarından alkışlar)

OYA ERONAT (Diyarbakır) - O, sizsiniz.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Grubunuz bu konuda bir tercih yapacak ya özür dilenecek burada bizden ya bundan sonraki konuşmaların tonu, dozu, her şeyi değişecek burada.