Konu:Başka dillerin, kimliklerin varlığı Türk diline, Türk kültürüne, Türk kimliğine tehdit olarak algılanırsa burasının diller, kimlikler, kültürler mezarlığı hâline geleceğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:32
Tarih:14/12/2018


Başka dillerin, kimliklerin varlığı Türk diline, Türk kültürüne, Türk kimliğine tehdit olarak algılanırsa burasının diller, kimlikler, kültürler mezarlığı hâline geleceğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkanım, tartışmayı uzatmak istemiyorum ama elbette ki farklı yorumlarımız var. Fransız İhtilali'nin eseri olan kavramlarla bu coğrafyayı tanımlamaya çalışmak Fransız aydınlanmacılığının bize bıraktığı iki yüz yıllık kötü bir mirastır. Bu coğrafya imparatorluk bakiyesidir, göçler almıştır. Kars iki yüz yılda 26 kere el değiştirmiştir; şu anda 6 farklı dil, kimlik, inanç vardır. Bu, Kars'ın zenginliğidir, güzelliğidir. Anadolu'nun her yeri için de böyle bakmak durumundayız. Aksi anlayışların bu coğrafyada ödettiği bedel çok ağırdır.

Baas rejimleri Irak'ta Türkmen kimliğini, Kürt kimliğini inkâr etmiştir ve buna karşı direnen Türkmen liderleri Necdet Koçak başta olmak üzere idam edilmişlerdir. Eğer biz Saddam anlayışı, Baas anlayışına karşı Irak'ta Türkmen'i savunuyorsak Anadolu'da da göç yoluyla gelmiş yerleşik ne kadar kimlik, dil, kültür varsa bunların yaşatılmasını Türklüğün onuru, gururu gibi tarif etmeliyiz. Başka dillerin varlığını, başka kimliklerin varlığını eğer Türk diline, Türk kültürüne, Türk kimliğine karşı bir tehdit gibi algılarsak burayı sadece diller, kimlikler, kültürler mezarlığı hâline getiririz. Biz istiyoruz ki Anadolu diller, kimlikler, kültürler bahçesi olsun, rengârenk olsun.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Milletvekili.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Ve Fransız İhtilali'nden sonra ulus devlet modelinin insanlık tarihinin özeti olmadığını, insanlığın bu coğrafyalarda Fransız İhtilali'nden önce de başka kavramlarla, başka değerlerle birlikte yaşamayı bildiklerini unutmayalım.

Yanı başımızda Kırım ilhak edildi değerli milletvekilleri, Kırım diye bir yer yok. Niye kimse söz alıp Kırım'ın işgalini konuşmuyor? Çünkü dış politikamız buna izin vermiyor değerli arkadaşlar. (HDP sıralarından alkışlar) Niye kimse Çin'de Doğu Türkistanlıların maruz kaldığı 1 milyonluk kampları bu çatıda konuşmuyor?

ARSLAN KABUKCUOĞLU (Eskişehir) - Konuşuyoruz, Meclis araştırması istedik.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Ama Doğu Türkistan'dan Irak'a getiriyoruz insanları savaştırıyoruz orada; niye bunu konuşmuyoruz?

Biz burada eğer Doğu Türkistan'daki için istediğimizi, Irak'taki Türkmen için istediğimizi, Bulgaristan'daki Türk için istediğimizi bizimle birlikte yüzyıllardır yaşayanlar için isteyemezsek emin olun sadece birbirimizi boğazlatmak isteyen projelere, oyunlara, tezgâhlara alet oluruz.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)