Konu:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur Görüşmeleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:32
Tarih:14/12/2018


2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AK PARTİ GRUBU ADINA RECEP UNCUOĞLU (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerine AK PARTİ Grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Dün meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

Değerli milletvekilleri, Atatürk Kültür Merkezi bir kültür akademisi niteliğinde olup Türk kültürü üzerinde araştırma, yayın, tanıtım, teşvik ve ödüllendirme faaliyetleri kapsamında yüzlerce yayın yapmış, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konferans ve bilimsel toplantı düzenlemiş, belgeseller hazırlamış; edebiyat, sanat tarihi, tiyatro, resim, Türk müziği ve iletişim dallarında ödüllü yarışmalarla Türk kültürü üzerinde araştırma yapanlara teşvik mahiyetinde ödüller vermiştir.

Kurum bünyesinde desteklenen küçük projelerin yanı sıra uluslararası nitelikte kapsamlı projeler de yürütülmektedir. Bunlardan, Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Türk Dünyası Fikir ve Edebiyat Metinleri Antolojisi ve Edebiyat Terimleri ve Kavramları Ansiklopedik Sözlüğü'nden oluşan Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi tamamlanmış ve bu proje kapsamında 31 ciltlik eser yayınlanmıştır.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığıysa kurulduğu günden bu yana pek çok ulusal, uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay, konferans gibi bilimsel etkinlikler düzenlemiş ve etkinliklerde sunulan tebliğleri neşretmiştir. Bunun yanında, cumhuriyetimizin kuruluş ve gelişme sürecindeki olayları, bugüne olan etkilerini ve geleceği şekillendirmedeki olası rollerini kamuoyuna sunmak amacıyla dört yılda bir olmak üzere Uluslararası Atatürk Kongresi düzenlenmektedir. Cumhuriyetimizin tarihi konusunda lisansüstü öğrenim gören öğrencilere burs verilmekte, tezleri yayınlanmakta, İhtisas Kütüphanesi, E-Mağaza, kitap satış bürosuyla araştırmacı ve okuyuculara hizmet verilmekte; aynı zamanda, kitap fuarları ve üniversitelerimizde yayın, satış, tanıtım faaliyetleri de kurumumuz tarafından devam ettirilmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; on altı yıldır müzelerden kültür merkezlerine, ören alanlarına kadar mevcutta yapılan yeniliklerle ve güzel sanatların her alanında gerçekleştirilen projelerle çağı yakalayacak ve yön verecek önemli adımlar attık. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçişle de kamuoyumuz tarafından beklenen birçok proje hız kazandı. Bunlardan belki de en önemlisi İstanbul Atatürk Kültür Merkezi. 1946 yılında opera binası olarak yapımına başlanan, 1969 yılında İstanbul Kültür Sarayı adı altında hizmete açılan ancak büyük bir yangın felaketi sonrasında, 1970'te yedi yıl süreyle kullanıma kapatılan AKM, 1999 Marmara depremi sonrasında da yapılan çalışmalar neticesinde deprem güvenliğine sahip olmadığı tespit edilerek boşaltılmıştı. Mevcut yapının güçlendirilmesi ve diğer büyük onarım, kapsamlı tadilat gibi işlerin yapılması için gerek İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar yeterli düzeye ulaşmadığından 2013 yılında durdurulmuştu. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle hazırlanan yeni projenin lansmanı bizzat yine kendileri tarafından 6 Kasım 2017 tarihinde yapıldı. Herkesin beğenisini kazanan yeni konseptiyle opera, tiyatro, toplantı ve sergi salonları, stüdyolar, atölyeler ve modern donatılarıyla bilim ve sanatın toplumla buluştuğu ulusal ve uluslararası birçok faaliyete ev sahipliği yapacak olan AKM, Sayın Cumhurbaşkanımızın İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda açıkladığı gibi 2019 yılı Ocak ayında yapım ihalesi gerçekleştirilecek, inşallah, 2021'de de tamamlanarak yeni kültür mekânı olarak bir dünya kenti olan İstanbul'umuza güç katacak.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her eser kendi vatanında, ait olduğu yerde güzel, orada anlamlıdır. Bu felsefeden hareketle, kaçırılan eserlerin ait oldukları topraklara dönmesine izin vererek kazanmak ilkesini her ülkenin benimsemesi en içten temennimiz. Böylesine tarihî ve duygusal bir anı geçtiğimiz hafta sonu yaşadık, yaklaşık altmış yıl sonra hepimizin ve tüm dünyanın "Çingene Kızı" olarak bildiği mozaik panonun eksik parçaları ülkemize, yurduna döndü...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Milletvekili.

RECEP UNCUOĞLU (Devamla) - ... ve ait olduğu topraklarda, Gaziantep'te Kültür ve Turizm Bakanımız tarafından gerçekleştirilen sunumla buluşmuş oldu.

Burada, yaşanan bu son örnek ışığında, son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarının iadesi konusunda gösterdiği başarı ve farkındalığı artırma çalışmaları için özellikle Bakanlık Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı olmak üzere tüm yetkililere; akademisyen, teknisyen ve diplomatlara, emek veren herkese hassaten teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.

Bu düşüncelerle, 2019 yılı bütçesinin Bakanlığımıza, kurumlarımıza, aziz milletimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)